Ideologija & Politika

Bosanski Pokret Nacionalnog Ponosa je pokret koji postavlja Bošnjaštvo na prvo mjesto. Drugi pokreti ili partije izaberu jednu klasu društva za koje se bore, na leđima drugih klasa. Drugi pokreti i partije se bave drugim etničkim grupama gdje je religiozni faktor presudan. Bosanski Pokret Nacionalnog Ponosa je pokret čije su ideje usmjerene kao boljoj budućnosti Bosne u cijelini, a sa njom i Bošnjaka koji u njoj žive. Naša vizija je moderna Bosna sa duhom srednjeg vijeka. Mi se borimo za Bošnjastvo i nema kompromisa na toj tački. Mi stavljamo uvijek interes Bošnjastva na prvo mjesto i sve naše tačke polaze od toga šta je najbolje za naš narod.

Naša politička vizija

Ideologija