Organizacija

Bosanski Pokret Nacionalnog Ponosa je revolucionarna i nacionalsocijalistička borbena organizacija.

Revolucionarni –  jer ne samo da želimo reformirati društvo u kojem danas živimo, već i stvaramo nešto potpuno novo. Stoga ne želimo da Bosna i Evropa postanu onakve kakve su bile, već da se radikalna promjena napravi i stvori nešto potpuno novo i bolje.

Nacionalsocijalistički – Mi svim srcem priznajemo tu ideologiju i ne želimo da budemo označeni kao nešto drugo. Nacionalsocijalizam smatramo cjelovitim svjetonazorom koji može riješiti sve ljudske probleme i pokriti sve njegove potrebe, duhovne i materijalne. Nacionalsocijalizam se također odnosi na narodnu zajednicu i naša genetika nam daje dublje veze u zajednici nego bilo koji socijalni faktor.

Borbena organizacija – znači da mi nismo stranka koja se kandiduje za izbore, već se borimo izvanparlamentarno na svim frontovima koji su zamislivi za postizanje naših ciljeva. Kandidirati se na izbore je isto opcija, ali to nikako nije srž našeg posla. Mi smo civilni i legalni. BPNP nije neka labava mreža, grupa prijatelja ili think tank, te stoga imamo unutrašnju strukturu moći s upravljačkim pozicijama i utvrđenim obavezama.

BPNP je formiran u Sarajevu 2009. godine i od tada kontinuirano raste i uspostavljen je u skoro svim gradovima već nekoliko godina. Nalazimo se u svim gradovima u kojima postoje dijelovi jedne te iste NS organizacije.

Organizacija opslužuje sve dijelove ljudi koji su otvoreni i voljni da izvršavaju svoju dužnost, ali prvenstveno ne težimo masovnom vrbovanju članova već vrbovanju pravih članova. Zahtijevamo i očekujemo rezultate.

Šta mi radimo?
Glavni zadatak trenutno organizacije je širenje propagande narodu. To radimo kroz razne načine, od širenja letaka i plakata do demonstracija i drugih spektakularnijih akcija.

Regrutovanje aktivista s visokokvalitetnim načinom razmišljanja nije glavna svrha kada predlažemo da nam se pridruže veliki slojevi naroda, već oni koji bi trebali imati pozitivnu sliku pokreta BPNP i nacionalsocijalizma kako bi nas podržavali na različite načine – dan kada dođemo na vlast, ali i na putu do cilja.

Kao dio ovog rada, također se trudimo zamijeniti funkcije sadašnjeg društva alternativama gdje izdaju vlastiti narod. Primjeri toga mogu biti distribucija hrane siromašnim kolegama koja aktualna vlast ignorira ili ulična patrola u nesigurnim gradovima u kojima policija više ne može obavljati svoj posao itd.

Također propagiramo propagandu putem naših web stranica i povezanih medija, tv-a i radio kanala.

Nadalje, dosljedno radimo na podizanju kvalitete aktivista u organizaciji, dijelom jačajući sve kao pojedince: fizički, mentalno i svjesno, a dijelom zavarivanjem grupe i pripremom za sva moguća dešavanja koja bi nam mogla zaprijetiti u budućnosti. Ovaj rad na povećanju kvaliteta vrši se kroz fizičke vježbe, krugovne prakse, aktivnosti na otvorenom i različite obrazovne programe.