Program pokreta

1. Bošnjačka Bosna: Jedino ljudi koji pripadaju europskom genetskom i kulturnom nasljedstvu, gdje su Bošnjaci uključeni, mogu biti državljani Bosne.

2. Bosnom moraju upravljati isključivo Bošnjaci: Bošnjaci ne smiju biti potčinjeni drugima u vlastitoj državi, a to će se postić onemogućavanjem ne-Bošnjaka da budu na pozicijama moći.

3. Bosnom se mora upravljati isključivo za Bošnjake: sve političke odluke se moraju temeljiti na tome šta je najbolje za Bošnjake i njihove interese. Sve odluke koje ne idu u korist Bošnjaka se ne smiju sprovesti u djelu.

4. Jedinstvena svrha: Državna organizacija mora da se vodi od jednog modernog državnog uređenja koji, što je više moguće, ide u korist Bošnjaka. Državno uređenje mora da se gradi na kompetenciji i odgovornosti, a njen zadatak treba da služi stanovništvo, nikad obratno.
Sistem mora da ima moto: Poboljšanje, razvijanje i dobrobit čitavog naroda.

5. Potpuna nezavisnost države: Poželjne su saradnje na nekim poljima sa drugim državama, ali bilo kakav ugovor koji bi samo djelomično narušio nezavisnost Bosne ne dolazi u obzir.

6. Sigurna sekularna država: Sigurnost, kako individualna tako i ekonomska, mora biti jedna od društvenih temelja. Država mora biti sekularna, dakle religija se mora odvojiti od države, podrediti zakonima države, umanjiti njen utjecaj u javnom životu, te spriječiti mješanje državnih organa u religiju i obratno.

7. Sloboda misli i govora: Sva pitanja moraju biti slobodna za diskusiju, znanost i nauka moraju biti slobodne i ograničenje osobnog integriteta kroz državni nadzor na stanovnike koji nisu kriminalci mora biti ukinuto.

8. Prirodni resursi u rukama Bošnjaka: Važni bosanski prirodni resursi i općekorisna djelatnost moraju biti u rukama bošnjačkog življa, kako bi sav dobitak te vrste išao nazad stanovništvu, ne u inozemne ili privatne interese.

9. Prožimanje narodne zajednice o socijalne pravde u društvu: Podjela klasa mora biti zamijenjena sa klasnom zajednicom gdje se kreativnost i produktivni doprinos poštuju i cijene visoko i ni jedna grupa društva ne smije da napreduje na račun druge.

10. Stroga zaštita životinja i prirode: Bosna ima vrijednu i unikatnu prirodu koja je vrijedna da se čuva i brani. Svako uništavanje prirodnog okoliša, kao i nasilje nad životinjama mora biti strogo kažnjivo. Prehrambene industrije i druge djelatnosti gdje se drže životinje moraju biti etički održive.