Simbolika našeg pokreta

GRB POKRETA

Grb BPNP-a je u okviru crnog štita sa zlatnim linijama okolo. Na vrhu grba ispisano je skraćeno ime Bosanskog pokreta nacionalnog ponosa “BPNP”, između je mač koji prolazi kroz rotirani grb srednjovjekovne Bosne po sredini. Simbol mača i štita postoji na mnogim stećcima. Grb predstavlja mač i štit kao simbole vječne borbe za Bosnu i Bošnjaštvo. Crna boja je simbol strukture, reda i discipline. Grb koriste samo punopravni članovi.

AKTIVISTIČKI GRB POKRETA

Grb sa orlom simbolizuje slobodu Bosne i asocira na dominaciju ili preuzimanje potpune kontrole i autoriteta. Orao simboliše i dostojanstvo, poštovanje, snagu, visinu, dominaciju, fokusiranost, dobro isplaniranu akciju, duhovnost i oslobađanje od svih mogućih zemaljskih nepravdi. Grb se koristi samo od aktivista pokreta.


ZASTAVA SOCIJALISTIČKE I NACIONALISTIČKE DRŽAVE “BOSNA”

Bosanski Pokret Nacionalnog Ponosa želi uvesti jaku državu s jakom narodnom vladom. Položaji odgovornosti trebaju se dodjeljivati prema kompentenciji, a cilj države je da prije svega radi za dobrobit i očuvanje bošnjačkog naroda.

SIMBOL BOŠNJAŠTVA

Simbol bosanskog nacionalizma i otpora u ratovima u srednjem vijeku i poslijednjem ratu 92-95. Simbolizira Bošnjake kao vezivno tkivo Bosne i državu Bosnu kao temelj i okvir opstanka Bošnjaka.