BPNP Priručnik

(PDF)

Priručnik za aktiviste BPNP

Napomena: Savjeti, pravila i upustva u ovom priručniku važe samo pod uslovom da BPNP može djelovati zakonito u skladu sa principima koji regulišu slobodu izražavanja, slobodu štampe, slobodu okupljanja i slobodu udruživanja. Ako odnosi postanu takvi da više ne možemo djelovati zakonito, potpuno se razlikuju uslovi za borbu. Ovaj priručnik je namjenjen svim članovima i aktivistima našeg pokreta. U najboljem slučaju svaki simpatizer našeg pokreta bi trebao pročitati ovaj priručnik prije nego se odluči pristupiti našem pokretu.

Tvoja prošlost i tvoja budućnost
Nas ne zanima šta ste ranije radili u vašem životu. Možda ste bili kažnjavani, možda ste često imali probleme lične prirode, ili ste tek početnik u političkoj borbi ili ste uz višegodišnju aktivnost bili u nekoliko različitih pokreta i organizacija, imali različite vrste problema ili iste živjeli ”jednostavnim” životom. Jedino važno i bitno za nas je da od dana kada se pridružite našem pokretu da budete predani i lojalni aktivisti pokreta koji će djelovati sukladno prema našem planu i programu. Očekujemo od vas da iza sebe ostavite svoj eventualni dekadentni ili udobni život i počnete da se ponašate kao jedan osvješteni nacionalsocijalistički muškarac ili žena.
BPNP će od vas zahtijevati određene stvari i očekivati rezultate. Stoga se možete u potpunosti odreći načina života koji ste nekad vodili i prihvatiti vaš novi način života koji podrazumijeva određeni rizik i traži žrtvovanje – konstantnu spremnost za borbu!

Pretpostavljamo da znate čemu ste se odlučili priključiti. Borba je ovdje i sada, a bitka se ne može voditi bez žrtvovanja. Obaveza pokreta BPNP je da obezbjedi da vi i ostali nastavite borbu. Naravno da i brinemo za naše aktiviste i pokušavamo da ih zaštitimo koliko god je to moguće – ali borba uvijek ide na prvo mjesto. Borba se prvenstveno vodi za našu rasu, naciju i slobodu Bosne. Pojedinac je samo dio mnogo veće cjeline. U pitanju je preživljavanje naše vrste.
Kao aktivista u BPNP-u vi ste dio nacionasocijalističkog svjetonazora. Mračna i teška vremena nas sigurno čekaju, ali ako je jedini put naprijed kroz pakao, onda moramo da se probijemo i potučemo sve što nam stoji na putu.

Uvod
Vi koji čitate ovaj priručnik i želite da se priključite našem pokretu kao aktivisti, suočavate se sa jednom važnom odlukom koju trebate donijeti u vašem životu. Odabrati jedan život u kojem ćete se zavaravati i dalje živjeti u neodrživoj udobnosti ili jedan iskren i nimalo ugodan život u borbi za budućnost svoje zemlje i svog naroda. Ako bi, čisto racionalno, vagali prednosti i mane iz individualističke perspektive da se priključite u borbu za slobodu svoje nacije onda će uvijek mane daleko da nadmašuju prednosti. Barem u trenutnoj fazi borbe, i kako izgleda vjerovatno još dugo vremena unaprijed. Sa individualnog pozitivnog gledišta izabrati put borbe može vam donijeti fino druženje, lični individualni razvoj i obrazovanje. Ove pozitivne stvari možete ostvariti lakše u nekim drugim pokretima i organizacijama. Ako vam je cilj ovo navedeno, onda vas možemo savjetovati da nam se pridružite kao član ekonomske pomoći ili da se priključite nekom sportskom klubu ili krugu studenata.
Negativnih aspekata će biti mnogo ako izaberete borbu, brojni su i mogu biti vrlo teški. Na putu borbe stoje odgovornost, žrtvovanje, rizici, stigma i naporan rad. Drugim riječima: Krv, znoj i suze. Iz čisto racionalno i individualističke perspektive – samo bi budala izabrala put borbe. Budala je, međutim, ponosna, časna , nesebična i herojska osoba. Sudbina Bosne i našeg opstanka u konačnici odlučuje koliko će se vas odlučiti za ovaj borbeni put. Ako VI izaberete ovaj put!

Izbor se ne može uraditi 100% racionalno nego mora uključivati i dužnost i altruizam. Ako ste muškarac ili žena sa srcem na pravom mjestu onda će vaši osjećaji na kraju ići prije nego ono što je (kratkoročno) razumno. Da li mislite da su spartanci pitali Leonidasa sta će dobiti od toga da budu jedan od onih 300 koji su ponosno išli u sigurnu smrt u borbi za opstanak svog naroda? Ili mislite li da su naši očevi pitali svoje komandante zašto će se žrtvovati u borbi za slobodu naprimjer na Vlašiću 1995 godine? Da su ovi hrabri ljudi mislili i birali šta je najbolje, najsigurnije i najprikladnije za njih, vjerovatno nas nebi ni bilo danas.
Bosna je i dalje okupirana zemlja i opstanak našeg naroda je u pitanju. Bitka se više ne vodi sa mačevima i sjekirama – ali poziv u boj je onaj isti. Do vas samih je hoćete li se odazvati ili kukavički se skloniti u stranu i gledati kako vam zemlja stagnira i umire izgažena pod nogama neprijatelja.

Naši simboli i obilježja

GRB I ZASTAVA POKRETA
Grb BPNP-a je u okviru crnog štita sa zlatnim linijama okolo. Na vrhu grba ispisano je skraćeno ime Bosanskog pokreta nacionalnog ponosa “BPNP”, između je mač koji prolazi kroz rotirani grb srednjovjekovne Bosne po sredini. Simbol mača i štita postoji na mnogim stećcima. Grb predstavlja mač i štit kao simbole vječne borbe za Bosnu i Bošnjaštvo. Crna boja je simbol strukture, reda i discipline.

AKTIVISTIČKI GRB POKRETA
Grb sa orlom simbolizuje slobodu Bosne i asocira na dominaciju ili preuzimanje potpune kontrole i autoriteta. Orao simboliše i dostojanstvo, poštovanje, snagu, visinu, dominaciju, fokusiranost, dobro isplaniranu akciju, duhovnost i oslobađanje od svih mogućih zemaljskih nepravdi.

Živjeti kao nacionalsocijalist
Nacionalsocijalizam je originalni, biološki, prirodni i naučni način razmišljanja i posmatranja svijeta. To je povratak na načine razmišljanja naših predaka, kao i opširniji uvid u naše mjesto u kosmosu. Nacionalsocijalizam podupire i pospješuje svijest koju smo postigli kroz akumulirano historijsko pravo i naučna otkrića naše bijele rase.
Nacionalsocijalizam je najzdraviji i najispravniji pogled na svijet i stoga zahtijeva od nas da ga u potpunosti prihvatimo. Ako to ne možemo učiniti, već samo ”mislimo nacionalsocijalizmom” bez da živimo nacionalsocijalizam, mi ćemo ostati fragmentirani ”demokratski” pojedinci.
Dakle može se zaključiti da pravi nacionalsocijalist nije samo osoba sa radikalnim stavovima, pravi nacionalsocijalista živi nacionalsocijalizam.

Ovo nije pitanje ko je najviše naučio ili ne, nego je stvar od velikog praktičnog značaja: Ne možemo se nadati pobjedi nad Zionom i njegovim podanicima, ako nismo ustali protiv njihovog trenutnog sistema. To znači da moramo živjeti kako učimo, nacionalsocijalizam mora zavladati i oživjeti u nama prije nego što se nadamo da će zavladati tu oko nas.
Jedan slab i letargičan narod se ne može osloboditi svojih tiranina, bez obzira koliko oni imali radikalnih stavova. Samo ako živimo nacionalsocijalizam možemo povratiti snagu pradjedova i naše rase i konačno pobijediti neprijatelja.

Kultura i antikultura
”Moderna kultura” zapravo nije kultura već antikultura. To je suprotno od kulture koja je ljudski prirodno razvijen životni obrazac. Antikultura znači strani implantat neprirodnih običaja i prakse koji ubijaju originalnu kulturu i na kraju ljude, jer se ljudi oslanjaju na vlastitu kulturu za dugoročni opstanak. Nije dovoljno samo shvatiti da je moderna anti-kultura destruktivna jer živimo usred nje, dobrovoljno ili ne mi smo dio toga. Kao nacionalsocijalisti stoga morate se aktivno udaljiti od moderne antikulture i sve što ona predstavlja.
U praksi to može biti teško izvodljivo, pogotovo kada su u pitanju načini razmišljanja, navike i kulturni uticaji koje mi ”upijamo” bez razmišljanja o tome. Naše ponašanje i razmišljanje su duboko pod uticajem antikulture, oni nas nazivaju ”djeca našeg vremena”.

Treba barem pokušati izbjeći stvari poput TV-a, holivudskih filmova i do neke mjere i modernu muziku. Gledati TV, zabavljati se kroz Holivud, slušanje popularne muzike je samo navika kod mnogih ljudi i kod mnogih je oblik teške ovisnosti. Imajte na umu da je nacionalsocijalizam harmonija, harmonija duše kod čovjeka, priroda i harmonija u stvarima poput umjetnosti i glazbe. Disharmonija i perverzija su stvari koje Zion širi u kulturnom životu (ponašanje, trendovi, umjetnost, film, glazba itd.)da bi se slomila životna i duhovna snaga naše rase.

Jednostavan prirodni život
Na isti način kako se ograđujemo od tkz. ”moderne kulture” tako se trebamo ograđivati i od jevrejskog kapitalističko-monetarnog sistema i pokušati živjeti jednostavniji, prirodniji život u skladu sa prirodom. Prikladno je i poželjno bojkotovati proizvode i brendove jevrejsko-kapitalističkih kompanija. Ne treba podržavati i jačati jevrejsko-kapitalistički sistem sa pretjeranim konzumerizmom i nepotrebnom potrošnjom na brendiranu luksuznu robu.
Uzmimo u obzir činjenicu da kada kupujemo takvu robu, mi obogaćujemo i povećavamo moć onih koji služe i zdušno rade na tome da unište našu rasu i naciju i svaki put kada kupimo neki brendirani skupi proizvod, mi plaćamo porez državnoj mašineriji koja većinu tih prihoda poslje koristi protiv nas samih na razne načine, kroz ispiranje mozgova putem obrazovanja, kroz antikulturu, itd. Danas ljudi debelo plaćaju da nose kapitalističke i brendirane korporativne logotipe, kada ustvari, bi trebalo da bude obrnuto. Kompanije bi trebale plaćati ljudima što nose njihov brend i tako im prave reklamu. Ovaj fenomen da ljudi trče po gradu sa kapitalističkim brendiranim logotipima na svojoj odjeći je direktan rezultat jevrejsko-kapitalističke pobjede 1945. godine. Nemojte pristati na to, budite zadrti nacionalsocijalisti, a ne robovi jevrejsko-kapitalističkog sistema. Zbog toga izbjegavajte tzv. dizajnersku odjeću i njihove logotipe, to ne priliči ni jednom nacionalsocijalističkom borcu.Iz istog razloga kao što je gore navedeno, svaki nacionalsocijalist treba bojkotirati i prehrambene proizvode od kompanija koje podržavaju i finansiraju multikulturalizam, podjelu naše države i multinacionalne kompanije koje zarađuju proizvodeći hranu koja sadrži toksične tvari. Treba više konzumirati domaću i prirodnu hranu.

Apsolutno ne alkoholu i drogama
Ponekad možete čuti neke Bošnjake kako odobravaju zloupotrebu alkohola tvrdeći da je to ”dio naše kulture”. Međutim, sve što istinski pripada našoj bosanskoj kulturi za njih nije ispravno i smatra se zaostalim. Alkohol je otrov i stvara veliki procenat zavisnosti među Bošnjacima svih dobi i uzrasta, što je katastrofa. Alkohol postepeno uništava mozak, duh i tijelo čovjeka. Mladi ljudi čiji su mozgovi i ličnosti još uvijek u razvijanju, njihove alkoholne navike su vrlo ozbiljne. Napijati se svakog dana i vikenda naprosto nije prihvatljivo za jednog nacionalsocijalistu. Postoji naravno uvijek vrijeme kada se u određenim mjerama može piti alkohol (pored vjernika kojima je zabranjeno) ali kroz umjereno konzumiranje. Za nacionalsocijalistu je najbolja opcija: biti trezvenjak!
Alkohol nije jedina droga koja slabi našu rasu, postoje druge supstance koje su toliko opasne da su čak zabranjene (ili recept) u ovom dekadentnom sistemu, a to su opojne droge. Neke su ranije bile korištene ili se i dalje koriste kao lijekovi. Druge opojne droge nemaju medicinsku upotrebu i veoma su destruktivne za čovjeka. Na primjer, Izraelska mafija vrši distribuciju Ekstazija u Evropu i zarađuje ogroman novac na unistavanju evropske omladine. Svaka upotreba droga je štetna. Nacionalsocijalista ima nultu toleranciju za droge u svim njenim oblicima, legalne ili nelegalne. Tu spadaju i droge koje se tiču psihičkih problema i depresije.

Zdrav duh u zdravom tijelu
Neprirodan i nezdrav život dovodi do raznih bolesti, fizičkih i mentalnih problema svih oblika. Može se čak reći da je cijeli sistem u kojem živimo bolestan i svi ljudi su manje ili više bolesni, i fizički i psihički.
Današnje mlađe generacije, naši regruti, su otrovani i fizički i duhovno. U skladu s našim sveukupnim pogledom, shvatamo da su duhovne i fizičke regeneracije međusobno zavisne, i da nije dovoljno biti samo nacionalsocijalist u mislima, nego se to mora primjeniti čisto fizički – nacionalsocijalizam se mora živjeti. Da li je revolucija čak moguća bez duhovne i tjelesne regeneracije? Teško. Kako će fizički i duhovno oslabljeni ljudi da dođu do slobode, koliko god oni u pravu bili.

Danas mnogi mladi ljudi pokušavaju izliječiti svoju slabost metodama koje im cionistički sistem pruža. Jedan od tih metoda je takozvani Bodybuilding, sa pripadajućim subkulturama, neprirodnim dodatcima i drugim štetnim substancama. Rezultat toga je nezdravost čovjeka. Osnovna ideja je bolesna i rezultat će biti isti.
U prirodi nema prečica. Sve ima svoju cijenu. Istina je da možete dobiti veće misiće i kratkoročno ostvariti ”bolje” rezultate kroz korištenje anabolnih steroida, ali cijena za to je visoka i kobna. Priroda je evoluirala kroz prirodni razvoj milionima godina i formirala čovjeka. Jedan spreman i zdrav čovjek dobre rase je savršeno prilagođen za sve situacije, i za to je dobio odgovarajuće fizičko stanje i stabilan um. Nema te supstance koja će postići ništa drugo osim uništavanja prirodne ravnoteže u ljudskom tijelu. Naprimjer nemamo sredstava da pobjedimo san, ali imamo supstance koje mogu učiniti da budemo budni cijelu noć, ali uvijek po cijenu ugorožavanja zdravlja. Niti postoje supstance koje mogu napraviti da živimo duže nego što bismo živili zdravim životom.
Šta treba da trenirate? Jedan aktivist ne samo da mora biti održiv, jak, okretan i brz, on mora također imati sposobnost za samoodbranu da odbrani sebe i svoju porodicu. Jedino ravnoteža između svih ovih karakteristika je zdrava. Cilj treninga mora biti da se stvori taj balans. Sportska vježba također treba da ima praktičnu upotrebu u životu: nogomet, tenis i drugi sportovi/igre stoga nisu posebno pogodne (osim npr. ragbija). Realne borilačke vještine su pogodne kao boks i hrvanje, te trčanje, plivanje, orijentacija. Trening snage (ne bodybuilding zbog velikih misića) su prikladni. Planinarenje u šumama i planinama također. Na kraju treba napomenuti da je naravno bolje se baviti nogometom nego ne trenirati nikako!

Živjeti kao borac
Aktivisti moraju shvatiti da je vrlo teško kombinovati ”normalan” buržujski život sa našom borbom. Jedno zapravo isključuje drugo. Jednostavno ne možete biti uspješni u sistemu protiv kojeg se borite i obrnuto. Trebalo bi svima biti jasno: Ne možete živjeti život koji je sastavni dio ovog društva i raditi, djelovati i misliti efektivno kao nacionalsocijalistički borac. Karijera pored borbe je nezamisliva, i ako neko živi u toj zabludi da je to moguće, to je samo dokaz da je to slaba ličnost koja ne može odlučiti koju stranu da odabere. Prije ili kasnije dolazi odluka, obično sa rezultatom da ona slabija strana ličnosti pobjedi, i osoba postane slabić i dezerter. Stoga je važno da se aktivist pokušava prilagoditi na ovu stvarnost od samog početka, ne nadajući se da će i dalje moći živjeti dvostruki život. Ipak, velika većina aktivista treba na neki način izdržavati sama sebe, i mnogi izdržavaju svoje porodice. BPNP ne želi fragmentirane pojedince kao aktiviste. Podrazumjeva se da svaka ambicija razvoja i napretka treba prvenstveno primjeniti na borbu i BPNP. To znači da će aktivisti biti prisiljeni prihvatiti niži životni standard od mnogih onih koji poslušno i ponizno služe ovom sistemu i političkim partijama. To je potpuno u skladu sa novim životom zdravog i spartanskog nacionalsocijaliste, ne bi trebalo da bude problem!

Osnovna pravila
Ne govori: Nakon pristupanja pokretu, morate šutiti o pokretu i njegovim aktivnostima. Dobili ste povjerenje i čuvajte ga. Ono što mislite i znate o pokretu i njegovim članovima čuvajte samo za sebe. Osnovno pravilo je da sve što smo objavili javno trebate da širite – sve druge informacije koje dobijete su tajne. Otkrivanje tajnih podataka i informacija glede našeg pokreta je izdaja. Ovo važi i kada napustite pokret.
Budite vjerni: Morate biti lojalni pokretu i vašim saborcima. Biti nelojalan je izdaja. Pokret ne prihvata nevjerstvo unutar organizacije jer vjerujemo da osoba koja ne moze pokazati vjernost svom najbližem, ne može biti vjeran ni svojim prijateljima. Moramo vjerovati jedni drugima u svim situacijama.
Budite skromni: Budi skroman prema svojim saborcima u pokretu ali i prema drugima. Snagu i povjerenje koje dobiješ kroz grupu ne smiješ zloupotrebljavati u lične svrhe.
Budite prijatelj: Pokaži dobro drugarstvo. Nikad ne sudjeluj u spletkama, nikada ne širi glasine o drugim članovima. Ni jedna stvar nije štetna za kolektiv kao što su spletke. Uvijek poštuj i uvažavaj svoje saborce, i nadređene i podređene. Izbjegavajte otvaranje odnosa sa bivšim ženama, djevojkama ili momcima od članova, osim ako se obje strane ne slažu.
Budite disciplinovani: Prihvatite hijerarhiju, prilagodite se i budite tačni. Viša organizacija je samo moguća ako svaka osoba prihvati određeno ograničenje svoje slobode djelovanja i radi ono što je neophodno kako bi borbena mašinerija dobro radila. Neka ti bude čast ispunjavati zadate zadatke. Naučite kako da savladate svoje zadatke.
Govorite istinu: Nikada ne lažite svoje saborce i članove pokreta. Ako morate čuvati neku informaciju za sebe, bolje je prešutite umjesto da lažete. Neprijateljima naravno možete lagati i davati pogrešne informacije po potrebi.
Treniraj: Moraš uvijek trenirati i jačati svoje tijelo. Vaši prijatelji moraju vjerovati vama da im možete pomoći kada su u opasnosti.

Šta mi ne dozvoljavamo
Alkohol: Konzumirati alkohol u mjeri ili još bolje nikako ne koristiti. Biti pripit tokom aktivnosti je ozbiljni prekršaj pravila ponašanja našeg pokreta. Oni koji imaju problem sa alkoholom moraju biti trezvenjaci prije nego što postanu aktivisti našeg pokreta.
Nikotin: Najpoželjnije bi bilo kada bi svi naši aktivisti bili slobodni od nikotina. Pušenje je strogo zabranjeno tijekom aktivnosti.
Steroidi: Upotreba anabolnih steroida je strogo zabranjena i dovodi do isključenja iz pokreta.
Droga: Upotreba svih vrsta ilegalnih droga je strogo zabranjena.
Mentalna bolest: Osobe sa dijagnozom mentalnih bolesti trebaju se prijaviti vrhu pokreta. Onaj koji je od ljekara, psihologa ili psihijatra dobio dijagnozu zbog čega je nesposoban za normalan posao ne može biti sposoban ni da bude aktivista.
Dvostruko članstvo: Aktivista ne može biti član druge političke organizacije pored BPNP-a. Dvostruko članstvo vodi do isključenja iz pokreta.
Tetovaže: Pravila tetoviranja su jednostavna: Nema tetovaža na vratu, glavi ili ispod zglobova. Ako vec imate tetovazu na tim mjestima onda ništa, ali možete računati da će te dobiti neku manju ulogu u javnim aktivnostima pokreta. Ako želite tetovirati simbol pokreta , morate prvo dobiti dozvolu..
Pirsing: Nakazan pirsing je zabranjeno nositi. Pojedinačni diskretni nakit može se u izuzetnim slučajevima odobriti, posebno za žene, ali nikako više od toga.

U BPNP-u vlada visoki moral, ne moral preuzet od buržujskog društva, nego moral zasnovan na nacionalsocijalističkom pogledu na svijet.

Organizacija

Bosanski Pokret Nacionalnog Ponosa se vodi od vođe BPNP-a. Pokret također ima nacionalno vijeće. U većini slučajeva, odluke se donose nakon rasprave u vijeću i traži se konsenzus. Međutim, vođa ima pravo da samostalno donosi odluke ako je to potrebno.
Zemlja je podjeljena u ogranke i imena srednjovjekovne Bosne, svaki ogranak ima vođu operacije ili vođu ogranka. Trenutno je važeći sljedeći uvod:

Ogranak ”Vrh Bosna”: Sarajevo, Zenica, Visoko, Travnik
Ogranak ”Soli”: Tuzla, Srebrenik, Srebrenica, Zvornik, Bijeljina, Gračanica
Ogranak ”Usora”: Tešanj, Doboj, Žepće, Derventa, Prnjavor, Maglaj
Ogranak ”Humska zemlja”: Mostar, Trebinje, Stolac, Neum, Široki Brijeg
Ogranak ”Uskoplje”: Konjic, Prozor, Bugojno
Ogranak ”Donji Kraji”: Banja Luka, Jajce, Sanski Most, Bihać, Ključ, Prijedor
Ogranak ”Podrinje”: Višegrad, Goražde, Foča, Priboj, Pljevlja, Bijelo Polje, (Novi Pazar)
Ogranak ”Završje”: Inaktivan ogranak – obuhvata dio od Imotskog do Biograda + Sutorina do Kotora

U svakom ogranku se organizuju aktivističke grupe koje se sastoje od aktivista, svaka grupa ima vođu grupe. Svaka aktivistička grupa ima jedan broj i inicijale ogranka. Na primjer prva borbena grupa u ogranku ”Usora” je ”U1”.

Zakletva ’’zakletih’’
Najviši stepen članstva koji postoji u BPNP-u je onaj pod nazivom”zakleti”. Zaklete će uvijek sačinjavati mali dio članstva koji će biti glavni stub i matrica našeg pokreta. Kao zakleti, vi se zaklinjete da ćete bezuvjetno voditi borbu za naš narod i zemlju ispod bajraka BPNP-a – do pobjede ili smrti. Da dobijete priliku i čast da položite jednu takvu zakletvu, tražit će se od vas da ste nekoliko godina bili besprijekorni i predani aktivista, da možete bez problema rukovoditi fizičkim aktivnostima i da ste zaista pokazali hrabrost, lojalnost i požrtvovanje.

Hijerarhija
BPNP nije organizacija demokratskog karaktera u kojoj se ljudi postavljaju na položajima odgovornosti nakon večinskog glasanja. Nasuprot, BPNP je strogo hijerarhijski strukturirana organizacija u kojoj se svi položaji odgovornosti imenuju na osnovu dokazane lojalnosti i žrtvovanja za ideju i pokret.
Jedna normalna procedura za kontakt prema višem rukovodstvu pokreta od strane aktivista na ulici treba da bude postepena prema karti strukture. Na primjer ne može svako na svoju ruku kontaktirati vođu BPNP-a, već se umjesto toga pitanja postavljaju i rješavaju unutar svake aktivističke grupe. Vođa aktivističke grupe će kontaktirati vođu ogranka – vođa ogranka će kontaktirati administraciju/koordinatore, i zatim razgovarati sa vođom. Na isti način se treba struktura voditi i prema drugoj strani. Vođa treba dati jasne i precizne direktive administraciji koja će to dalje prenositi vođama ogranaka, a zatim i vođama aktivističkih grupa na terenu i onda tek do aktivista. Isto važi za sve naše aktivističke grupe u pokretu . Na primjer, ako se aktivisti žele obratiti medijima, oni to moraju uraditi preko vođa aktivističkihe grupa.

Postoje i izuzetni slučajevi;
• Predmet je izuzetno hitan, organizacija ili pojedinci u pokretu su izloženi opasnosti ako bi se informacije vodile korektnim putem.
• Posrednik je nedostupan zbog hapšenja itd.
• Posrednik aktivno prihvata da informacija preskoči ovaj korak.
• Informacije se odnose na posrednika u negativnom smislu, kao što je u slučaju korupcije ili žalbe protiv vođe.
Jednako važno je da se kontakt sa drugim aktivističkim grupama ili ograncima upravlja na isti način. Naravno, nije zabranjeno privatno se družiti sa članovima i aktivistima iz cijele zemlje, ali kada je u pitanju planiranje aktivnosti između ogranaka ili aktivističkih grupa itd, onda to uvijek treba da rade vođe grupa, a ne pojedinačni aktivisti u različitim aktivističkim grupama.

Razlog za ovu strogu striktnu strukturu kontakta je zbog toga da nijedna osoba neće propustiti neophodne informacije. Osobe koje su postavljene na pozicije vođa ogranaka ili vođa aktivističkih grupa imaju različite perspektive u različitim stvarima. Oni znaju šta mora biti prioritet a šta ne.
Ono što najbolje razmatra jedan aktivista nije uvijek najbolje za pokret cjelini. Osoba koja to razumije, poštuje svoje vođe i njihove odluke za određene aktivnosti, iako se ponekad lično osjeća za aktivistu kao ’’ignoriranje’’ ili ”poraz”.
Svaka kritika se mora iznjeti iza zatvorenih vrata dok se svaka pohvala treba iznjeti javno. Moramo nastojati da držimo vodootporni zid prema vani. Da li kritikujete pokret, ogranak, aktivističku grupu ili možda neki članak onda to uradite konstruktivnim kritikama – ali uvijek kritikujte interno. Pisati kritične komentare u otvorenim komentarima ili forumima ili tražiti podršku za bilo koju kritiku/pobunu među svojim aktivistima i članovima treba posmatrati kao neprijateljsko ponašanje

Ponekad možemo postati emocionalno ili instinktivno negativni u vezi sa akcijom kada čitamo neprijateljska pisanja medija i njihovih napumpanih izvještaja. Medijske kuće pod palicom Ziona će uvijek pumpati priče o nama i notorno lagati o našim aktivnostima te ih koristiti protiv nas. Za ovaj podli i prljavi posao oni imaju ogromne resurse na raspolaganju i dobro iskustvo, što se ne čini čudno da instinktivno neko padne na njihove jeftine medijske podvale i laži. Ovdje je međutim vrlo važno da budete smireni i da preuzmete kontrolu nad svojim osjećajima i umjesto da budete kritični na prvi pogled, barem sačekajte dok ne saznamo šta se zaista dogodilo. Moramo uvijek biti složni i nikada se odvajati od aktivnosti naših prijatelja dok zaista ne saznamo da li su napravili greške. Dakle, vaši prijatelji u pokretu su uvijek nevini dok suprotno ne bude dokazano, šta god mediji pisali.

Važno je da svaka kritika bude konstruktivna i dobro motivisana. Neki defaitistički pesimisti koji su uvijek kritični i negativni samo zato jer im to leži u prirodi ili u interesu, nisu dobrodošli. Takvi ljudi često imaju neku svrhu ili cilj iza svoje negativnosti što možda baš vi i ne znate. Biti nepotrebno negativan i kritičan je uobičajeno kod ljudi koji žele da steknu profit na račun drugih ili, u najgorem slučaju su, saboteri ili infiltratori.
Što se tiče pohvala – činite to pred masom ljudi. Ako je neko učinio nešto I da zbog toga zaslužuje pohvale, onda zaslužuje i pažnju. Zaslužuje da se primjeti I predstavi se kao dobar primjer.

Propaganda i aktivnosti
Zapamtite: Sav propagandni materijal se mora prvo pregledati i odobriti od strane vodstva pokreta prije nego se počne upotrebljavati i širiti dalje.
Naša propaganda ima nekoliko ciljeva: Prvo, želimo da ljudi shvate šta se dešava oko njih, da prosvjetlimo i upoznamo naše ljude o nacionalsocijalizmu, o ciljevima i potrebama naše borbe. Također, želimo da regrutujemo nove aktiviste i od njih stvorimo fanatične idealiste i nacionalsocijalističke borce. Narod mora biti informisan i edukovan, i naš se pokret mora širiti, razvijati i jačati po svaku cijenu. Prva i najvažnija stvar koja se mora shvatiti kada dođe do stvaranja i širenja propagande je ta da narod instinktivno očekuje i dobija snažne poruke. Naša borba nije usmjerena samo da ubjedimo ljude o nekolicini naših stavova. BPNP prvenstveno mora nastojati da bude taj glavni podstrekač na borbu i podizanje nacionalne svijesti u Bosni. Ali da bi bili utjecajni i snažni, moramo biti složni i držati se svih naših načela i mora postojati fanatično uvjerenje koje može srušiti sve pred sobom. Takva jaka sloga i fanatizam mogu samo nastati kroz zajednički pogled na svijet i pokret. Samo u okvirima nacionalsocijalističke borbene zajednice može se stvoriti pravi borbeni duh, tako da oklijevanje nestane i nastane vjera koja će biti stabilna.
Nacionalsocijalistička propaganda mora biti idealistička i agresivna. Osobe sa idealističkom žudnjom imaju sposobnosti da se pretvore u fanatike, pa bi možda bilo dobro usmjeriti propagandu na njih, ali i na druge slojeve ljudi bez da postanemo populistički i marketinški nastrojeni. Niko nije spreman da se bori i umre zbog jedne populističke i napumpane poruke. Mi nismo reakcionari, mi smo revolucionari. Mi moramo propovijedati nacionalsocijalističku poruku, širiti jednu cijelinu – što je jedina stvar koja uzrokuje da narod ignoriše sistem i priključi se borbi.

BPNP mora postati opšte poznat, ili ozloglašen, kao borbena, idealistička i fanatična sila koja stoji u dijametralnoj suprotnosti sa trenutnim sistemom. Snaga koju narod može iskoristiti kada dođe pravo vrijeme. Ovo mora postati saznanje cijelog naroda bez obzira na njihovu sposobnost da postanu aktivisti ili ne. Zadatak propagande je da se stalno osigurava da ideja osvoji fanatične pristalice pokreta i ideje, dok naš pokret mora usmjeriti sve svoje napore da stvori od sljedbenika prave i lojalne članove. Propaganda ne treba da brine o tome kakva je osoba koju ona dosegne, njenu sposobnost, pogodnost ili karakter. Pokret je taj koji mora kroz mase pažljivo odabrati elemente koji bi mogli doprinjeti trijumfu pokreta.

Sila inicijative
Kao aktivisti trebali bi da se što više trudite da učestvujete u svim aktivnostima našeg pokreta. Pored toga, vi i drugi aktivisti trebate da pokrenete svoje aktivnosti. U BPNP-u se ne čekaju samo naređenja vođa, već djelujete i sami. Jedna aktivistička grupa bi trebala biti u stanju da djeluje bez svog vođe ako je potrebno. Aktivisti treba da budu što više samomotivisani, bez da ih iko nagovara, ili da ih tjera na određene aktivnosti.

Prilikom planiranja akcija treba iskoristiti najveću moguću kreativnost, uključujući i one nekonvencionalne, neobične metode. Aktivnosti koje su nekonvencionalne i kreativne nazivamo ”Udarne aktivnosti”. Aktivnosti se ne odnose samo na demonstracije, lijepljenje plakata i podjelu letaka, već aktivnosti treba prilagoditi situaciji i prilici. Pri planiranju takvih aktivnosti, treba međutim, pažljivo razmotriti i faktore rizika, pravne aspekte i vrijednost propagande. U slučaju ovakvih velikih planiranih aktivnosti, morate dobiti zeleno svijetlo od vođe ogranka.

NAPOMENA! Planiranje i sprovođenje ofanzivnih i nasilnih aktivnosti dovodi do trajnog isključenja iz pokreta. Ofanzivne i nasilne aktivnosti ne spadaju u područje ”samoinicijative”. Nasilje treba samo koristiti u nužnim slučajevima kada je ugrožena sigurnost i život aktiviste.

Svu propagandu treba odobriti sami vrh pokreta. Izmišljeni slogani, letci i sl. moraju uvijek biti pregledani i odobreni ako se planiraju koristiti. Propaganda mora biti jedinstvena i slijediti plan pokreta. Međutim, ideje i prijedlozi su dobrodošli.

Ponašanje u toku aktivnosti
Za sve vrste aktivnosti (sa izuzetkom nočnih aktivnosti i sl) važno je da ste uredno obučeni. Naprimjer u toku podijele letaka, možete upoznati nekoga ko nikada nije ranije sreo aktivistu iz BPNP-a i onda je važno da ta osoba stekne dobar dojam o vama, jer će on/ona vjerovatno po vama i vašem ponašanju ocjenjivati i suditi o cijelom pokretu. To ne znači da morate nositi odijelo i djelovati kao neki prodavač, jer i to može ostaviti loš dojam na neke ljude. Oblačite se normalno, budite uredni i dobro se ponašajte. Kada dođe vrijeme za veće i opširnije aktivnosti pokreta, vi ćete kao aktivisti dobiti upute od svojih vođa prije bilo kakve aktivnosti. Dobit ćete zadakte koji se ponekad dobiju u kratkom roku, na primjer da nosite opremu i materijal ili da dijelite letke. Zadaci koje dobijete daleko unaprijed mogu naprimjer biti fotografisanje ili snimanje. Uvijek postoji jedna odgovorna osoba za svaku aktivnost. Ta osoba će držati kontakt sa medijima ili policijom, ako dođe do kontakta. Budite uvijek spremni i slušajte osobu koja je odgovorna za aktivnost. Obično to bude vođa ogranka ili vođa aktivističke grupe.

Ako budete određeni da nosite zastavu ili transparent pokreta, onda imate veliku odgovornost. Ako mislite da tu odgovornost ne možete preuzeti na sebe ili jednostavno niste sigurni da to možete odraditi, onda sve to prethodno prijavite vođi aktivističke grupe. Zastava ili transparent se ne puštaju tako lahko u tuđe ruke, ne bez otpora i žestoke borbe. Naravno nikada ne dozvolite da se zastava vuče po zemlji ili da dodiruje zemlju. Ovo važi i kada zamotavate i odmotavate zastavu. Postoji jednostavna psihologija koju trebate koristiti kada ste na ulici u toku neke aktivnosti. Radi se o energiji i ponašanju. Mnogi će reagovati na vaš govor tijela.

Mi moramo pokazati snagu, a ne slabost. Ispod su neke jednostavne upute:
1. Mi nikada nismo umorni – i stalno smo na oprezu.Mi ne zijevamo i ne pružamo općenito nezainteresirani utisak.
2. Držimo glavu visoko i hodamo uspravno I ponosno. Budite spremni da upoznate ljude koji mogu da vas gledaju kritički na ulici.
3. Ruke vam apsolutno ne smiju biti u džepovima ili da koristite/ tipkate po telefonu u toku aktivnosti.
4. Mi se nikad ne smrzavamo. Stajati i tresti se samo pokazuje slabost. Suprotno, posebno kod ekstremnih hladnoća, pokažimo snagu. Odjeću birajte u skladu s vremenom.
5. Ako ste ostali bez zadatka u toku određene aktivnosti, stanite pored i držite stražu ili pomozite drugim aktivistima.
6. Komunikacija tokom aktivnosti treba samo da bude vezana za samu aktivnost. Privatni pozivi se trebaju obaviti prije ili nakon aktivnosti.

U slučaju razgovora sa građanima ili policijom treba uzeti u obzir gore navedeno, ali također uzeti u obzir i sljedeće:
1. Uvijek pristupiti ljubazno i susretljivo prema onima koji traže informacije o pokretu ili kontakt. Ne možemo uvijek pretpostavljati da policija ili neka osoba u civilu misli o nama nešto loše.
2. Ponašajte se autoritativno. Osobe sa kojima razgovarate moraju steći dobar utisak o vama i našem pokretu.
3. Važno je da budete dobro informisani i načitani prije nego što izađete na ulicu i među ljude. Prilagodite svoju argumentaciju na jednostavan načinn da vas ljudi bolje razumiju i shvate o čemu pričate.
4. Ako se pojave neljubazne i neprijateljski nastrojene osobe, suzdržite se od nasilnih odgovora i nastojte da izbjegnete verbalni sukob, ali nikako ne dozvolite da vas fizički ugroze
5. Ako neprijatelji vrijeđaju vas ili pokret, izbjegavajte ružne i pogrdne riječi. Izbjegavajte riječi kao ”kurvin sine”, ”kurvo”, ”pederu” itd. Nikada ne pravite opscene geste.
6. Ako izbiju neredi i tuče tokom neke aktivnosti, nikada nemojte bježati od svojih prijatelja, nemojte ih ostavljati same. Nikada ne dozvolite da vam prijatelja ugroze ili onesposobe. Morate uvijek biti spremni napasti onoga koji napada i ugrožava sigurnost vas i vašeg prijatelja. Ako ste prisiljeni da se povučete, onda to uvijek učinite zajedno.

Javne aktivnosti
Svrha javne aktivnosti glede podjele letaka nije primarni cilj, niti javni skupovi imaju za cilj da što više ljudi čuje naš govor na jednom mjestu, u jednom gradu, što bi neki možda pomislili. Ono što je važno i bitno glede podijele letaka ili javnih govora naših aktivista, jeste da se dijele, vide i čuju na svim ulicama širom naše domovine. Važno je da što više ljudi upozna naš pokret, da postanemo dio javnog života i svakodnevnice, da narod zna da postojimo, ne samo kroz iskrivljene medijske hajke i napumpane reportaže.

Na ovaj način mi ćemo pokazati nekoliko bitnih stvari. Prvo da mi čvrsto stojimo iza stavova našeg pokreta (s obzirom da ovaj sistem preko svojih medija i drugih propagandnih elemenata pokušava uvjeriti ljude da su naši stavovi neprihvatljivi i nestvarni), i dijelom zbog toga što ljudi (posebno u gradovima) trebaju da shvate da mi MOŽEMO biti aktivni na ulicama svih gradova, da imamo tu snagu i da ne dozvoljavamo da nas lažima dotuku vanjski i unutrašnji neprijatelji Bošnjaka. Iz aspekta propagande to je jako bitno i važno. Sistem već dugo koristi agresivne i kapitalističke ”antifašiste” kako bi preko njih silovali i nasrtali na svijest Bošnjaka. BPNP je odgovor na te napade.

Odjeća
U određenim specifičnim i dobro odabranim prilikama pokret zahtjeva uniformisanje svih aktivista. To pokazuje nacionalnu slogu, snagu i disciplinu koja vlada u našem pokretu.
Za muškarce: Crna košulja sa dugim rukavima utrpana u crne pantalone (ne trenerka). Crne čizme ili cipele. Tamnoplava kravata.
Za žene: Crna košulja sa dugim rukavima, crna suknja do koljena, hulahupke boje kože, tamnoplavi šal i niske crne cipele.

Općenito važi: Ako nosite odjeću ispod košulje pazite na to da se ne vide štampana slova ili slika kroz košulju. Značka pokreta (metalna) treba da bude na dnu lijeve kragne. Kapa ili slično je zabranjeno. Sva dodatna oprema nije dozvoljena uz ovu vrstu odjeće.

Dijeljenje letaka
Ako želite da narod čita informacije sa naših letaka onda je najbolji način da ih stavljate u poštanska sandučad u zgradama i kućama. Na taj način pojedinac može smireno, sam da odvoji vremena da pročita naš informativni letak. Letci se naravno mogu kačiti na oglasne table, u biblioteke, u škole i na druga mjesta. Ukratko, širite ih na frekventnim javnim mjestima gdje ima dosta kretanja ljudi. Svi ljudi u našoj domovini i regionu trebaju, bez obzira da li su simpatizeri pokreta ili ne, kontinuirano da dobijaju naše letke. Za još bolje rezultate, aktivisti mogu proračunato širiti letke. To znači da primalac letka bude već posmatran prije aktivnosti kao potencijalni regrut. Ako imate grupu koja je dobro organizovana, možete kreirati registre u kratkom vremenskom periodu, znajući da li su primaoci više pozitivniji u nekim dijelovima grada. Ako je tako, onda bi trebali koristiti više resursa da privučemo taj dio ljudi, ali bez da ignorišemo druge primaoce.

Da li se neko preko društvenih mreža izrazio kroz stavove koji su slični BPNP-u? Kako se glasalo u različitim oblastima? Da li se negdje otvara klub za LGBT populaciju? Da li se negdje organizuju napadi i represije protiv Bošnjaka? Da li je korupcija porasla sa političkim strankama u vašem gradu? Razgovarajte u vašoj aktivističkoj grupi o potencijalnim aktivnostima vezanim za dešavanja u vašem mjestu.

Lijepljenje plakata
Tokom plakatiranja preporučuje se da se radi u grupi podjeljenoj u parove. Jedan treba da nosi valjak, a drugi treba da bude ”pomočnik” (noseći plakate ili fotografirajući). Poželjno je da aktivisti budu obučeni crnu odjeću (ako se aktivnost odvija odvija noću) i posjedovati cipele koje su pogodne za penjanje, trčanje i u najgorem slučaju; u borbi protiv neprijatelja.

Plakatirati na zabranjenim mjestima je nezakonito i može se dobiti prekršajni nalog za ”nezakonito plakatiranje” ili ”štetočinstvo”, što obično podrazumijeva i određenu novčanu kaznu. Ako se odlučite da plakatirate na zabranjenim mjestima, onda će možda ovo biti od pomoći:

• BPNP ti neće platiti kazne.
• Zaštitari, vozači autobusa i taksisti su oni koji često pozovu policiju ako vide da neko plakatira na zabranjenim mjestima, ali i neki obični ljudi znaju obavijestiti policiju. Pravilo je da vas što manje ljudi primjeti, tako imate više vremena za plakatiranje i da se udaljite sa određenog mjesta.

Tehnike plakatiranja
Najefikasniji način plakatiranja je onaj sa ljepilom i valjkom. Koliko brzo se ljepilo osuši, zavisi od vremena. Ako je jaka kiša i velika hladnoća, najbolje je onda odložiti plakatiranje. Koristite mali valjak umjesto velikog. Mali valjak se lahko može sakriti i nositi. Prikladan metod za čuvanje ljepila je onaj u bočici za kečap ili slično na kojem napravite malu rupicu na vrhu čepa. Zatim istisnete ljepilo na valjak. Mala bočica je pogodna jer se može sakriti bilo gdje.
Druge metode plakatiranja su pomoću heftalice ili selotejpom. Heftanje se može koristiti na drvetu, drvenim fasadama i oglasnim pločama. Selotejp je pogodan za šire bandere. Trebate lijepiti cijeli plakat oko bandere od vrha do dna, tako da je relativno zastićen od vlage.

Laminiranje plakata se također može koristiti. Najjeftinija varijanta je nabaviti mali laminator. Izgledaju uređeno i zastićeni su od vlage.
Za kraj: Uvijek ljepite plakate fino i pravo i nikada na javnim ustanovama ili stambenim zgradama.

Sprej
Osim određenih zidova gdje je crtanje dozvoljeno, ispisivanje sprejevima po zidovima je kažnjivo po zakonu Bosne i Hercegovine. To znači da, kao aktivisti, morate dobro razmotriti metode širenja propagande. Krajni rezultat mora biti ukusan i lokacija pažljivo odabrana. Najbolji način je koristiti šablone.

Parole
Parole sa porukama BPNP-a su najpogodnije da se postavljaju na mostovima, napuštenim zgradama (poželjno u frekventnim dijelovima grada) i tunelima gdje ima dosta saobraćaja. Na primjer, parole se mogu napraviti od fino izrezanog čaršafa ili drugog materijala dok se tekst može ispisivati četkom (ili sprejom) preko šablona. Zatim postaviti i pričvrstiti. Ali postoje i druge tehnike.

Poruke parola mogu biti kao naprimjer ”www.bosanski-nacionalisti.org’’. Mogu biti i lokalni ili imati dodir sa određenim aktuelnim događajima i temama. Kao i kod svake propagande, osoba koja dizajnira poruku mora biti kreativna, inteligentna i upoznata sa događajima. Pazite da ne kršite zakon o ”govoru mržnje” pri postavljanju iza kojih stoji BPNP. Sve poruke koje se smatraju javnom propagandom izvan onoga što vodstvo pokreta odobri, moraju biti odobrene od strane istog.

”Konfeti”
Nedodirljiv način širenja propagande je neka vrsta ”konfeti-kiše” koja se sastoji od malih papirića sa kratkom porukom pokreta ili jednostavno sa ispisanim ”www.bosanski-nacionalisti.org”. Konfeti se bacaju na frekventnim lokacijama i obično izazivaju pažnju. Izaberite boju papira koja će se baš isticati i biti upadljiva . Ako imate priliku odštampajte obje strane papira tako da poruka bude vidljiva bez obzira koja strana bude okrenuta na zemlji.
Bacite papiriće u velikim količinama sa određene visine uz jak vjetar koji će ih raspršiti po cijelom prostoru. Neprijatelji često imaju velike probleme u vezi sa zaustavljanjem takvih poruka – jer nemoguće je da se ukloni tolika količina papirića.

Unutrašnje aktivnosti
Unutrašnje aktivnosti i predavanja su važna kao i jaka propaganda. Izgradnja dobrog i funkcionalnog zajedništva, uvezivanje, educiranje i razvijanje jedne ideološki osviještene osobe je važan aspekt našeg pokreta. Pored toga, ove aktivnosti imaju propagandnu vrijednost tek kada ih objavimo.
Predavanje je veoma dobar način povezivanja lojalnih simpatizera sa pokretom i eventualno regrutovanje novih aktivista. Ako se predavanje vodi ispravno, onda će simpatizeri moći da dobiju pravu sliku o unutrašnjoj kulturi i strukturi pokreta, u nadi da će naučiti nešto korisno i važno.
Ako imate odgovornost ili pomažete u organizovanju predavanja, imajte na umu da su detalji i uokvirenje često istog značaja kao i samo predavanje. Dobar lokal, estetski uređen, sa pripremljenim stolovima i posluženom hranom i profesionalnim primanjem gostiju od ulaska na konferenciju do zatvaranje konferencije će znatno dati bolji utisak posjetiocu. Sa pogrešnim detaljima, i najbolji razgovori se mogu smatrati prilično osrednjim, jer ukupan utisak nije dovoljno dobar.

Kada organizujete predavanja i interne aktivnosti, razmotrite sljedeće:

• Uredite i ukrasite prostor na atraktivan način. Postavite bajrake i transparente. Više nije uvijek bolje. Uradite sve da posjetilac dobije dobar utisak o unutrašnjoj organizaciji pokreta.
• Pokušajte uvijek da imate voditelja konferencije koji će pozdraviti sve dobrodošlicom, koji predstavlja govornike i hranu, i završava sastanak. Ovo važi i tokom manjih aktivnosti.
• Sva poslužena hrana treba da se osnovno pravi. Uvijek koristite bosanske sirovine, najradije lokalno nabavljene i organske. Izbjegavajte proizvode velikih multinacionalnih kompanija.
• Osigurajte da svi aktivisti imaju zadatke. Trebalo bi da postoje odgovorne osobe za naprimjer obezbjeđenje, služenje hrane, ulaznice itd.

Čak i tokom internih aktivnosti kao što su sastanci u grupama, večere ili studijski krugovi, važno je da se oblačite uredno i čisto i da izbjegavate odjeću kao što su trenerke. Kada se aktivnost fotografiše za izvještaj, dovoljno je da se jedna osoba neugledno obuče i cijela slika će propasti. Također tu mogu biti i novi regruti koji bi trebali da steknu najbolji utisak od samog početka.

Nasilje
Sukob između BPNP-a i drugih političkih organizacija i protivnika ili možda policije je nešto što bi sigurno stvorilo negativnu sliku o nama i našem pokretu. Jedna obična aktivnost dijeljenja letaka koja završava sa tučom se po definiciji može klasifikovati kao spektakularno djelovanje. Međutim, nasilje se nikad ne koristi planirano, i onda je teško klasifikovati takvu aktivnost kao spektakularnu. Aktivnost samo može biti spektakularna zbog naše čvrstoće i jakog principa, ne zbog toga da bi neko od nas unaprijed planirao bilo kakvo nasilje.

Dovitljivost
Kao i kod planirane aktivne propagande, dobro isplanirane aktivnosti su često bolje i zapravo jeftinije od intenzivnijeg širenja propagande tokom dužeg vremenskog perioda. Ukupni troškovi ljepljenja naljepnica se ne mogu mjeriti sa jednom dobrom akcijom koja dobije veliku medijsku pažnju u državi.
Ovdje nećemo predstavljati aktivnosti, već je preduslov za uspješnost na terenu:
• Kreativnost
• Inteligencija
• Donekle jaka ekonomija (kamere, automobili, novac itd)
Dogovarajte se u vašoj aktivističkoj grupi i sa vašim vođom ogranka o tome kako da stavite svoje mjesto na mapu i da drugi aktivisti budu zavidni!

Velike akcije
Velike aktivnosti naravno privlače i veliku pažnju. Uglavnom mislimo na aktivnosti koje uključuju veliki broj aktivista (demonstracije, skupovi i velike akcije dijeljenja letaka), ali isto velike murale, penjanje po jarbolama, brdima ili mjerenje snage kroz maraton, dugo pješačenje po brdima i dolinama itd.

Akcije ”Dobre volje”
Pokret ponekad sprovodi aktivnosti koje se mogu nazvati ”Akcije dobre volje”. Ove akcije imaju za cilj da osiguraju ugrožene Bošnjake kojima treba pomoć, nešto što država ili organizacije koje su debelo plaćene od naših poreza ili institucija ne mogu ili neće da se obavezuju i da rade. Tu se može raditi o:

• Dijeljenju hrane
• Patroliranju po ugroženim područjima
• Dijeljenju odjeće
• Besplatnoj radnoj snazi
• Ekološkom radu
• Darivanju krvi

Lahko je biti populista i hvaliti se učinjenim humanim djelima. Po ovom pitanju, mi kao revolucionari, moramo razmišljati drugačije. Svrha ovih akcija nije da pokret dobije status jedne dobrotvorne ili humanitarne organizacije. Umjesto toga naš cilj jeste da kroz ovo ukažemo na nespremnost ili nesposobnost sistema, da razotkrivamo korumpirane organizacije i neodgovorno upravljanje državom. To je vrlo bitna razlika – ne smijemo se nikada pretvoriti u neku vrstu ”pomoćnog stuba” ovog nesposobnog sistema i bolesnog društva.

Izvještaj o aktivnostima
Pošto je internet danas vrlo važan dio propagande, onda je izvještaj jedne izvršene aktivnosti važan kao i sama akcija. Aktivnost se ne može smatrati završenom sve dok se ne pošalje izvještaj o detaljima izvršene aktivnosti. Izvještaj se treba dostaviti na isti dan obavljanja određene aktivnosti.

Izvještaj o aktivnosti treba da sadrži kratak opis onoga što je urađeno i gdje je urađeno. Druge informacije koje bi mogle biti od interesa za naše čitaoce trebate također dostaviti. Informacije koje se mogu koristiti protiv nas se trebaju izbjegavati. Važno je također da izvještaj sadrži najmanje jednu ili dvije fotografije. Slike su u mnogim pogledima važnije nego tekst i stoga treba biti dobro osmišljen. Pokušajte uvijek uslikati čitav ambijent uz materijal i uvijek da se vidi poneki aktivist koji izvršava određene aktivnosti. Snimanje je još bolja varijanta.

Borba na internetu
Upravljati korektno sa svojim izvještajima je primjer dobre borbe na internetu, ali postoji mnogo više načina za dobru borbu preko interneta. Neke od prednosti ”umrežavanja” su to sto možete biti aktivni 24 sata, možete raditi sami i to ne zahtjeva nikakve veće resurse. Da bi predstavljali pokret ”oficijalno” na internetu potrebna vam je dozvola iz vrha našeg pokreta. Dakle, uvijek budite jasni da predstavljate svoje stavove (osim citata).
Evo nekoliko primjera kako voditi borbu na internetu:

• Pomozite sa BPNP-ovim web i fejsbuk stranicama. I ako nemate talenat za pisanje, pomoći nije nikad dosta. Istraživanja, prevodi, lektorisanje, savjeti za vijesti, uređivanje i dijeljenje slika itd. Dakle, sve su to neke od stvari u kojima možete pomoći.
• U našim poljima za komentare – odgovarajte na pitanja, branite stavove pokreta i pohvalite naše aktiviste. Što više komentara – to življa i aktivnija stranica – bolja stranica – češći posjetioci.
• Učestvujte na različitim forumima za diskusiju i na drugim web stranicama komentirajte na svim poljima i svim temama. Širite naše političke ideje i dobar imidž pokreta.
• Društvene mreže. Dijelite linkove naših stranica i ubacujte ih u različite grupe i širite poruke.

Aktivista na slobodnom vremenu
Čak i kada nisi toliko aktivan na terenu, i kad si slobodan, ne možeš se u potpunosti isključiti i udaljiti od pokreta. Moramo živjeti dok učimo i svi aktivisti sebe vide kao ambsadore pokreta, bez obzira da li to žele ili ne – da li je to pod aktivitetima ili ne. U svim situacijama razmislite o onome što govorite i kako se ponašate. Trebali biste se truditi da budete dobar primjer, dobra, poštena i voljena osoba, čak i na radnom mjestu, u porodici ili u komšiluku. Masa je ono što jeste (snažni osvajaju masu, slabiji bivaju pokoreni od mase) – frustracija da nema aktivnosti ili da je slab odaziv ne smije dovesti do toga da sumnjate u sebe i u budućnost pokreta. Nikada ne pokazuj defetizam!

Mediji
Instalirani i neprijateljski raspoloženi mediji na Balkanu i u čitavom zapadnom svijetu su u vlasništvu i/ili kontrolisani gotovo isključivo od Jevreja, koji su neprijateljski raspoloženi prema nacionalističkim pokretima i njihovim stavovima. Mnogi novinari mogu izgledati suosjećajno i možda čak i u stvarnosti jesu to, ali obično je to samo pitanje manje ili više talentovane glume i pretvaranja. Iako novinari zapravo žele da prenesu istinitu sliku o nama, njihove gazde će to rijetko kad dozvoliti. To znači da u većini slučajeva, mediji će učiniti sve što mogu, kako bi ocrnili nas i naše stavove, kao i cijeli pokret i pojedince. Kroz čistu blasfemiju i lične napade će pokušati da nas povežu sa organizacijama, političkim partijama, političarima i ljudima sa kojima nismo i sa kojima ne želimo biti povezani, kroz montirane citate izvučene iz konteksta i kroz mnoge druge napumpane i montirane laži.
Međutim ne treba uvijek imati negativan stav prema medijima i novinarima. Uvijek će pisati neke članke o nama htjeli mi to ili ne, i to može za neke izgledati kao da smo povučeni pred novinarima. Zato moramo u svakom slučaju i situaciji odlučiti o onome od čega ćemo imati najviše koristi – da pristanemo dati izjavu ili ne. Jedino onaj koji ima odgovornost na licu mjesta tokom aktivnosti ima pravo da govori za medije u slučaju neke demonstracije ili masovnog skupa. Veći intervjui i reportaže zahtijevaju odobrenje od samog vrha pokreta.

Četiri stvari su važne za uspostavljanje kontakta sa medijima:
• Niste dužni da odgovarate na pitanja novinara. Čak i ako se odlučite odgovoriti na neka pitanja – dovoljno je odgovoriti samo ”bez komentara”.
• Ako novinar nije zadovoljan sa vašim odgovorima, te i dalje postavlja jedna te ista pitanja – prekinite intervju.
• Za medije koji su proglašeni nepoželjnim od strane našeg pokreta, dovoljno je objasniti koji pokret zastupamo i da ne želimo da razgovaramo sa njima zbog prethodnih lažnih pisanja i objavljivanja.
• Ako imate priliku snimite svoj razgovor sa medijima. U slučaju unaprijed zakazanog intervjua trebali bi uvijek snimiti razgovor.

Zakoni i policija
Kao aktivisti BPNP-a prije ili kasnije čete doći u kontakt sa policijom. Ne zato što ste učinili nešto protivzakonito, već zato što sistem koristi represiju policije protiv nas i našeg pokreta.
Mi smo politički borbeni pokret i djelujemo radikalno. Povremeno će aktivisti biti u sukobu sa političkim protivnicima ili raditi nešto što je moralno ispravno dok izdajnički sistem to smatra ”ilegalnim” i opasnim po svoj sopstveni establišment. Zato je pametno da naučite zakone naše zemlje i koja prava vi imate kao građani ove zemlje.

Dezerteri
Priključujete se BPNP-u sa ciljem da budete dio pokreta i da radite na njegovom razvijanju i promociji na najbolji mogući način do kraja života – do pobjede ili smrti. Stvari se, međutim, mogu promjeniti, i neki aktivisti pa ćak i vođe ogranaka mogu napustiti pokret, ostavljajući ostale aktiviste koji nastavljaju ići stazama beskompromisne borbe. Neki aktivisti jednostavno ne mogu podnijeti borbu psihički, drugi odluče napustiti pokret zbog svoje slabosti, sebičnosti i zavisti prema drugim aktivistima.

Moderno društvo sa svim svojim zabludama i iluzijama je jako atraktivno i primamljivo nekim ljudima. Lahko je živjeti ugodan život! Nikada ranije nisu materijalističke ”potrebe” bile velike kao danas – i mnogi padaju u tu zamku. Moglo bi se reći da moderno demokratsko društvo jako utiče na psihu i savjest pojedinaca na jedan jako opskuran način.

Sveobuhvatnu cionističku propagandu, posebno onu koja stalno pokušava da nam kaže ”da je oko nas sve u redu”, da je trenutni trend nezaustavljiv i da je zapadnjački konzumeristički način života ono čemu treba težiti, utiče stalno na pojedinca, i posebno na one koji još uvijek stoje u sepetu modernističkog društva – često natjerani u tu zamku da bi mogli navodno preživjeti.

Svaki aktivista se mora mentalno oduprijeti modernizmu i hedonizmu modernog vremena. Ne može svako podnjeti te stvari kada ih realnost sustigne. Neki možda traže sigurniji život kao obični građani ili kao konzumeristički robovi Ziona, drugi će odstupiti zbog porodice ili ljubavnih zahtjeva svojih partnera/ki. Iznenađujuće je to što novac i karijere mogu učiniti nekim bivšim aktivistima – to jeste da žrtvuju budućnost svog naroda zarad bezvrijednih karijera i gomilanja novca.

Dezerteri i izdaja
Razlika između istupanja iz pokreta i izdaje nije tako velika. Istupanje je uvijek oblik izdaje prema starim suborcima i kolegama, to je sigurno. Ali istupanje nije uvijek negativno jer aktivisti koji nisu dovoljno motivisani spuštaju moral drugim borbenim aktivistima i koče daljnje razvijanje pokreta. Čisto psihološki, prvi korak odbojnosti prema pokretu vodi do toga da se čitava ideologija odbaci prije ili kasnije. To na kraju dovodi do toga da neprijatelji pokreta mogu iskoristiti slabosti tih aktivista dezertera i tako dovesti u pitanje opstanak našeg pokreta. Ako to dezerter sebi dopusti i uradi – on se pretvara u notornog izdajnika.

Istina iza istupanja
Dezerter nije uvijek svjestan stvarnih razloga njegovog istupanja iz pokreta, i mnogi misle da to rade zbog nekih razloga koji ustvari nisu ni blizu istine. Često vidimo da je pravi razlog posao, karijera, porodica ili neka šatorska zabava. Dezerteri pokušavaju, umjesto da budu iskreni, pronaći negativne argumente ili nedostake u pokretu kako bi opravdali svoj kukavičluk i povratak u demokratsko-cionistički sistem. Ovi negativni komentari su opasni jer oni mogu da utiču na one koji su ranije bili aktivni i bili pozitivno raspoloženi. Stoga je važno da aktivisti pokreta nauče da prepoznaju ove simptome i da ne padaju na defetizam i kuknjavu dezertera.

Časno ostaviti organizaciju
Napustiti pokret časno znači donošenje sopstvene i nezavisne odluke i objašnjenje stvarnih razloga za odlazak. Treba biti iskren i samokritičan. Ako nemaš snage za borbu dovoljno je samo da se obratite svom vođi ogranka sa riječima; ”Ne mogu više podnjeti ovo”. To je korektnije i poštenije nego lagati ili izmišljati nepostojeće nedostatke u pokretu i drugim aktivistima. Tako licemjeran odnos prema pokretu može se okarakterizirati kao najgori oblik izdaje. Istupanje jedne čitave grupe aktivista je kukavičluk; jer se dotični ne smiju suprostaviti svojim saborcima argumentovano i sa temeljitim objašnjenjima svog istupanja iz pokreta

Završne riječi – Ti si najvažnije oružje!
Svaki čovjek ima obavezu da brani ono što voli i zbog čega živi. Kao dio jednog naroda, on ne samo da ima pravo i obavezu, već ima zadatak i dužnost da brani zemlju svojih predaka, da čuva čast i slobodu svog naroda. Bosanski Pokret Nacionalnog Ponosa brani čast i slobodu svih Bošnjaka. Mi smo posljednja linija odbrane. Mi kao pokret znamo da se pobjeda jedino može ostvariti upornošću i voljom za neprekidnom borbom – do pobjede ili smrti. Samo tako možemo vratiti inicijativu i potisnuti nazad neprijatelje. BPNP napada! Mi smo politički agresivni!
U medijima govore kako smo mi naoružani i da sprovodimo ilegalne aktivnosti i čekamo ”rasni rat” itd. To nije istina već notorna laž. Međutim, niko od nas ne vjeruje da se sukob između Evropljana i sluga Ziona može završiti mirno, niko ne vjeruje da možemo na kraju pobjediti demokratskim mehanizmima. Nacionalsocijalizam i njegov krvni neprijatelj cionizam su dijametralno suprostavljene sile koje nikad neće postići konsenzus. Sukob u svijetu je na pomolu, htjeli mi to ili ne. Ispred nas je mnogo godina borbe i teških izazova, da bi na kraju jednog dana vidjeli novi izlazak sunca iznad bosanskog horizonta.

S obzirom na to šta se dešava sa našom nacijom i bijelom rasom, ne postoji moralna odbrana za pacifizam. Naprotiv, onaj koji uzima oružje u ruke ima vječno pravo i istinu na svojoj strani, iako mnoge liberalno- građanske i NVO alternative tvrde da je suprotno. Mi živimo u društvu koje je moralno i duhovno truhlo, korumpirano i koje ubija sopstvenu budućnost kako bi živjelo u izobilju multikulturalizma. Živimo u društvu gdje nema ljudskog morala, osim onog lažnog koje se nameće kao nužno. Ovo je društvo u kojem vladaju hedonisti i nihilisti. Svako ko uzima oružje protiv bilo kojeg oblika tiranije smatra se herojem i pravednikom. Hrabrost da se iz korice izvuče mač u vremenu kada svi ostali letargično i poslušno služe svoje dželate je za svaku pohvalu. Pitanje oružane borbe nije je li moralno tačno ili ne, nego kako ćemo mi u ovim teškim trenutcima očistiti put kojim ćemo marširati do konačne pobjede. Pored moralne dimenzije, postoji jedan širi problem. Jednostavno mi moramo djelovati brzo i radikalno da bi pobijedili, ništa drugo osim toga nije prihvatljivo.

BPNP nije pacifistički pokret. Svjesni smo da jedino možemo pobjediti fizičkom i psihičkom borbom i da ideje i ideali ne znače ništa i da ne mogu procvjetati ako nemaju agresivne i fanatične zagovornike. U budućnosti oružje će možda odlučivati na bojnom polju o našoj daljnoj sudbini, ali je oružje trenutno nepotrebno glede rješavanja naših problema.

Fanatična volja za nacionalnim otporom je daleko važnija od fizičkog oružja. Milion pušaka u rukama demoralizovanog naroda ne znači apsolutno ništa. Nekoliko hiljada boraca bez oružja, ali sa fanatičnom borbenom voljom, čini jednu golemu silu.
Dakle da zaključimo par stvari: Dokle god BPNP može legalno djelovati, nema razloga za naoružavanjem ili podsticanjem na to. Neprijatelj se ne plaši agresivnih ubica ili terorista. Neprijatelj se plaši nacionalsocijalističkog fanatizma! Ti, kao fanatični aktivista, si najvažnije i najvrijednije oružje, oružje koje će nas dovesti do pobjede. Tvoj zadatak je da se izgradiš kao najdjelotvornije oružje u borbi za slobodu i opstanak naše nacije i naše rase.

I za kraj, jedan citat velikog Juliusa Evole:
”Budi radikalan, imaj principe, budi apsolutan, budi ono što buržoazija naziva ekstremistom: ”daj sebe bez računanja ili kalkuliranja, ne prihvacaj ono što oni nazivaju ”stvarnost života” i djeluj na takav način da niti tebe taj ”život” ne želi prihvatiti, nikad ne napusti načelo borbe”