Detaljniji razvoj programa


BPNP je pokret koji se bavi relevantnim pitanjima. Pokret nije dio demokratskog parlamenta gdje razgovaraju o pitanjima koja su skroz navažna u ovo doba. BPNP nije pokret koji se može svrstati u buržoazijsko „ekstremno desno“ ili „lijevo“. Pokret je naš biološki pogled na svijet i bori se za Bošnjake bez obzira na religijsku i podrasno pripadnost. Nema te političke ili teoretske kontrukcije koja može biti važnija od naroda, i da bi se riješila ona mala pitanja, mora su prvo velika i hitna pitanja riješiti. Da povratimo Bosnu Bošnjacima je naš primarni cilj i to je zadatak u koji svi snagu dajemo. Politička mjesta trebaju da imaju oni koji su eksperti za taj dio, a ne kao danas oni sa visokim platama koji „profesionalno smatraju“ stvari i bore se za svoja prava i svoj džep, kao najveći prioritet.

1. Bošnjačka Bosna: Jedino ljudi koji pripadaju europskom genetskom i kulturnom nasljedstvu, gdje su Bošnjaci uključeni, mogu biti državljani Bosne.

Najveći interes bosanskog naroda je razmnožavanje. Naš narod, etnički Bošnjaci, su kroz generacije branili i gradili Bosnu krvlju, znojem i suzama. Naši pradjedovi su branili zemlju svojim životima da bi predali jednu bošnjačku Bosnu svojoj djeci. Sad je red na nama da stvorimo jednu Bosnu gdje naša djeca mogu odrasti u sigurnosti i gdje Bošnjaci upravljaju svojom sudbinom. Bosna mora biti bošnjačka da bi Bošnjaci mogli graditi svoju kulturu, običaje i navike, i da bi sami mogli izabrati šta im najviše treba iz drugih kultura.
Za bilo koji narod koji želi da dugoročno preživi, treba mu etnički homogen životni prostor. To je generalni kriterij za preživljavanje i neupitno je, jer i Bošnjaci, kao svi drugi narodi, čuvaju svoje razmnožavanje. BPNP zato želi ukinuti marksističke partije i pokrete koji kroz svoju internacionalnu multikulturu onemogućavaju naše preživljavanje, kao i religijske partije koje se zalažu za rasno miješanje i ne poznaju naciju u društvo. To znači da se mi zalažemo da jedino osobe koje su genetski slične Bošnjacima mogu dobiti državljanstvo u Bosni i tako biti primljeni u društvo i postati dio našeg identiteta.

2. Bosnom moraju upravljati isključivo Bošnjaci: Bošnjaci ne smiju biti potčinjeni drugima u vlastitoj državi, a to će se postić onemogućavanjem ne-Bošnjaka da budu na pozicijama moći.

Jedino Bošnjaci mogu zastupati, voditi i upravljati Bosnom. To je vrlo važno radi utjecaja na narodni razvoj i izgradnju društva. Jedino bosanskim državljanima može bitzi dopušteno da imaju pozicije u državnoj vladi, parlamentu i sredstvima javnog informisanja. Zabraniti da bilo koji ne-Bošnjak ima značajne pozicije u državnoj vladi, parlamentu i sredstvima javnog informisanja. Zabraniti da bilo koji ne-Bošnjak ima značajne položaje i da može propagirati strane interese. Bosanski mediji moraju biti posjedovani i vođeni od strane Bošnjaka tako da ne bi bošnjački interesi pali pred stranim interesima.

3. Bosnom se mora upravljati isključivo za Bošnjake: Sve političke odluke se moraju temeljiti na tome šta je najbolje za Bošnjake i njihove interese. Sve odluke koje ne idu u korist Bošnjaka se ne smiju sprovesti u djelu.

Dosta toga u bosanskom društvu ne funkcioniše i zato je strašno važno da politika koja se vodi bude ona koja je najviše povoljna za bošnjački narod. Ni jedna marka od poreznih sredstava ne smije da ide van zemlje, u tuđe nacionalne interese, sve dok imamo penzionere, ratne invalide i ostale koji ne mogu dobiti pomoć jer društvo „nema sredstava“.

4. Jedinstvena svrha: Državna organizacija mora da se vodi od jednog modernog državnog uređenja koji, što je više moguće, ide u korist Bošnjaka. Državno uređenje mora da se gradi na kompetenciji i odgovornosti, a njen zadatak treba da služi stanovništvo, nikad obratno.
Sistem mora da ima moto: Poboljšanje, razvijanje i dobrobit čitavog naroda.

Današnje državno uređenje je eksperiment međunarodne zajednice, koja je očigledno protiv bošnjačkog naroda i koja je htjela nestanak bošnjačkog naroda. Eksperiment već traje duže vrijeme i da su rezultati negativni, svakome je već jasno. Demokratski sistem je jedan od glavnih razloga za haos koji se sve više širi i pravi sve veće podjele između Bošnjaka svih vjera, neodgovornost i egoizam na kojem druge sile zarađuju. Treba nam novi sistem gdje su kompetencija, odgovornost i opšta korist glavne riječi i koji će zamjeniti sadašnji sistem da bismo izašli iz krize koja je nastala i onda neprekidno poboljšavali Bosnu.

5. Potpuna nezavisnost države: Poželjne su saradnje na nekim poljima sa drugim državama, ali bilo kakav ugovor koji bi samo djelomično narušio nezavisnost Bosne ne dolazi u obzir.

Bosna treba da bude slobodna država sa totalnim suverenitetom, kako vojno tako i ekonomski. Mi gledamo pozitivno na saradnje i trgovinu sa slobodnim nacijama, u jedinstvenim interesima i uvjetima. Podržavamo nezavisnu ekonomiju i bosanska privatna preduzeća da bismo ojačali Bosnu i pokušavamo smanjiti internacionalni utjecaj u našoj ekonomiji. Bosna mora biti ekonomski stabilna.

Mi ne smijemo predati našu nezavisnost ulaskom u saveze ili organizacije koje dopuštaju jedno upravljanje van države. Prije trebamo ući u saveze koji su povoljni za nas, a istovremeno sačuvati našu samoupravu. Ukidanje takozvane „Republike Srpske“ treba da bude primarni cilj, sa programom Bošnjakizacije povratiti bosanske pravoslavce i bosanske katolike u Bošnjaštvo, jer tu i pripadaju.

6. Sigurna sekularna država: Sigurnost, kako individualna tako i ekonomska, mora biti jedna od društvenih temelja. Država mora biti sekularna, dakle religija se mora odvojiti od države, podrediti zakonima države, umanjiti njen utjecaj u javnom životu, te spriječiti mješanje državnih organa u religiju i obratno.

– Socijalna i ekonomska sigurnost
Bosna mora da ima jednu socijalnu mrežu gdje ni jedan Bošnjak ne smije da bude beskućnik ili da gladuje. Oni koji su gradili i izgradili državu moraju, naravno, imati pravednu penziju koju su zaslužili poslije mnogo godina prije izgradnje našeg društva. Bošnjaci moraju da žive svoje posljednje godine podnošljivo i dostojno.

– Sigurno zdravstvo
Zdravstvo i njega starijih mora imati visok standard i biti jednaka prema svima. Ni jednom Bošnjaku ne smije biti uskraćena njega radi privatne ekonomije.

– Osobna sigurnost
Policija i pravosuđe mora imati dovoljno sredstava da dođe u susret i zaustavi kriminal i njegov razvoj u Bosni. Policija i pravosuđe moraju biti politički nezavisne institucije. Bošnjaci se moraju osjećati sigurno, a i njihove prodoice i imovina moraju biti osigurani.

– Nacionalna sigurnost
Naše granice moraju biti sigurne protv stranih agresija da bismo osigurali da Bošnjaci budu sigurni u vlastitoj državi. Takozvana „Republika Srpska“ mora biti glavno nacionalno pitanje, i svu borbu moramo usmjeriti na ukidanje „RS“. Mora se uvesti potpuni moderni odbrambeni sistem kao i vojna obaveza. Vojna obaveza je vrlo važna funkcija jer razvija temelj narodne zajednice i uključuje fizičko odgajanje gdje će mnogi Bošnjaci moći sarađivati sa drugim Bošnjacima iz drugih društvenih klasa i tako dobiti jedno snažno iskustvo.

– Sekularna država
Ideologija se mora temeljiti na Bošnjaštvu, a ne religiji. Bošnjaštvo ne smije da bude sinonim „M“uslimanstvu.

7. Sloboda misli i govora: Sva pitanja moraju biti slobodna za diskusiju, znanost i nauka moraju biti slobodne i ograničenje osobnog integriteta kroz državni nadzor na stanovnike koji nisu kriminalci mora biti ukinuto.

Sloboda govora je preduvjet za jednu slobodnu i naprednju političku atmosferu. Sloboda govora je potrebna da bi se država razvijala. Sloboda vjerovanja je sto važan dio slobode misli i govora. Religiozna pitanja su privatne stvari i BPNP je neutralan povodom svih pitanja koja nisu vezana za politiku, posebno religiozna pitanja.

Opšti nadzor nad državljanima ne smije biti dopušten, nego lični integritet i sloboda moraju biti osigurani.

8. Prirodni resursi u rukama Bošnjaka: Važni bosanski prirodni resursi i općekorisna djelatnost moraju biti u rukama bošnjačkog življa, kako bi sav dobitak te vrste išao nazad stanovništvu, ne u inozemne ili privatne interese.

Bošnjački narod, sa državom kao upravnikom, posjeduje važne prirodne resurse, infrastrukturu i opštekorisne djelatnosti o kojim je čitavo društvo ovisno. Kroz nacionalizaciju opštekorisnih institucija, osiguravamo cijelu Bosnu. Zdravstvo, preduzeća za snabdijevanje električne energije, telepreduzeća i kolektivni saobraćaj su primjeri gdje bi državljani zarađivali na zajedničkom vlasništvu.

9. Prožimanje narodne zajednice o socijalne pravde u društvu: Podjela klasa mora biti zamijenjena sa klasnom zajednicom gdje se kreativnost i produktivni doprinos poštuju i cijene visoko i ni jedna grupa društva ne smije da napreduje na račun druge.

Mi hoćemo jednu Bosnu gdje će se narodna zajednica prožimati čitavim društvom. Nacionalna solidarnost igra važnu ulogu – akademici, seljaci, radnici ili defovi, sve kategorije zanimanja nam trebaju i to su glavne tačke da bi društvo funkcionisalo.

10. Stroga zaštita životinja i prirode: Bosna ima vrijednu i unikatnu prirodu koja je vrijedna da se čuva i brani. Svako uništavanje prirodnog okoliša, kao i nasilje nad životinjama mora biti strogo kažnjivo. Prehrambene industrije i druge djelatnosti gdje se drže životinje moraju biti etički održive.

Sve političke odluke moraju biti donešene u skladu sa prirodnim zakonima. Zdrav okoliš je preduvjet da bi naš narod mogao nastaviti živjeti u Bosni i imati mogućnost da iskoristi dio naše jednistvene prirode. Iako je prirodno pitanje globalno, mi moramo na lokalnom i nacionalnom nivou prihvatiti krajnju odgovornost. Bosna mora da je u borbi protiv uništavanja okoliša i prirode. Prehrambena industrija mora biti uzor, gdje će higijena i etički odnos prema životinjama igrati glavnu ulogu.