Stavovi pokreta

 • Bosanski Pokret Nacionalnog Ponosa se zalaže za uspostavljanje socijalističke i nacionalističke države Bošnjaka shodno europskoj praksi gdje svaka nacija ima pravo na vlastitu državu. Ime obnovljene države će biti ”Bosna”. Pravo takvo je, uostalom, potvrđeno historijom Bosne starom preko 1000 godina i historijom naroda Bošnjaka na njenom području. Bosna i Bošnjaci su jedno tijelo povezano našom krvlju i slavom naših pradjedova.
 • Bosanski Pokret Nacionalnog Ponosa želi uvesti jaku državu s jakom narodnom vladom. Položaji odgovornosti trebaju se dodjeljivati prema kompentenciji, a cilj države je da prije svega radi za dobrobit i očuvanje bošnjačkog naroda. Sloboda izražavanja treba biti velika.
 • Pripadnikom jedinog državotvornog naroda Bošnjaka smatramo svakog pojedinca koji pripada europskom genetskom i kulturnom naslijeđu, koji je odan državi Bosni, govori bosanskim jezikom i koji se poistovjećuje sa historijom Bosne bez obzira na religijsku i podrasnu pripadnost. Prema tome odbacujemo vezanje Bošnjaka za samo jedan religijski identitet što se pokazalo štetnim za naš nacionalni razvoj i dignitet.
 • Bosanski jezik, kao nacionalni jezik Bošnjaka, treba i mora biti jedini službeni jezik u budućoj socijalističkoj i nacionalističkoj državi.
 • Zastava buduće socijalističke i nacionalističke države ”Bosna” je mač koji prolazi kroz rotirani grb srednjovjekovne Bosne po sredini. Pozadina je crna. Grb predstavlja mač i štit kao simbole vječne borbe za Bosnu i Bošnjaštvo. Crna boja je simbol strukture, reda i discipline.
 • Granice buduće socijalističke i nacionalističke države ”Bosna” će se ograničavati na sadašnje granice Bosne i Hercegovine, a s vremenom će nastojati da se izmiri historijska nepravda i da se obnove granice Bosne utvrđene Karlovačkim mirom 1699. i Berlinskim kongresom 1878. godine. Prvenstveno povratiti bosanski Sandzak.
 • Dan državnosti u budućoj državi će biti 29. august – datum izdavanja povelje bosanskog bana Kulina, koja je ujedno i najstariji bosanski državni akt i najstariji državni dokument u granicama južnoslavenskog govornog područja.
 • Neposredno zaustaviti separatističke tendencije prije uspostavljanje novoobnovoljene države ”Bosna”. Repatrijacija većine svih ne-bošnjačkih naroda treba započeti što je prije moguće. Na najhumaniji mogući način trebaju se vratiti u svoje matične zemlje ili susjedna područja.
 • Svim raspoloživim sredstvima, dugoročno gledano, nastoji povratiti vlast od globalne cionističke elite koja je ekonomski i vojno zauzela veći dio svijeta. Pokret se protivi uslasku ”Bosne” u saveze i unije koje služe za uspostavljanje i zaštitu novog svjetskog poretka kao što su EU (kontinentalna unija) i NATO pakt (svjetska armija).
 • Sve nekretnine u državi moraju biti u rukama Bošnjaka. To je jedini način za uspostavljanje ekonomski snažne nacije. Bosna mora pripadati Bošnjacima u svakom smislu – ekonomskom i nacionalnom. Cilj je samostalna država sa vojnom odbranom, svojom valutom i centralnom bankom, i svojim zakonima i pravilima.
 • Uvesti vojnu dužnost i proširiti odbranu. Svi koji su izvršili svoju vojnu dužnost zadržavaju oružje i opremu. Svaki građanin trebao bi biti u mogućnosti doprinijeti odbrani nacije od vanjskih i bilo kakvih domaćih prijetnji.
 • Uvesti pravnu državu kod koje su svi građani jednaki pred zakonom. Na sudovima trebaju suditi školovani pravnici. Mora se osnovati javni sud s ciljem ispitivanja teških slučajeva nacionalne izdaje.
 • Naše medije trebaju biti u vlasništvu građana novoobnovljene ”Bosne”. Strani kao i domaći mediji koji djeluju protiv naroda treba zabraniti.
 • Država ”Bosna” treba biti početak jednog modernog društva u skladu sa zakonima prirode. Temelj zdrave nacije je porodica i upravo zbog te činjenice naša borba je dijelom usmjerena na uništenje svih aspekata društva koji svojim nemoralnim djelovanjem ruše porodične vrijednosti. Zakon o životinjama moraju biti osmišljeni na etičkim temeljima, a ne na profitu. Priroda i njeni resursi se moraju koristiti sa zdravim razumom i budućnošću na umu.
 • Društvo u socijalističkoj i nacionalističkoj državi treba da brine za cjelokupan narod, i za jake i za slabe, i gdje bi svi trebali imati priliku dostići svoj puni potencijal. Država mora kontrolirati osnovnu infrastrukturu od javnog interesa, dok istovremeno treba poticati poduzetništvo i inovacije.