Uspostavljanje odgovorne i disciplinovane organizacije

Sarajevo 2017

Sve više se primječuje neučinkovitost strategije otpora ‘populističkih pokreta’ u Bosni. Ljudi postaju previše apatični i umorni od obećanja koja im daju njihove stranačke vođe i lokalne čifčije. Ideja za mobiliziranje neukih, lijenih i glupih masa – koje se brinu samo za dnevne kladioničarske ponude i politike svojih fortificiranih kvartova, fudbalskih klubova, sela i opština – da poraze koordinirani i moćni Dejtonski cionistički sistem je čista komedija i avantura salonskih revolucionara. Ipak, zavlačenje masa je bila dominantna taktika stranih plaćenika zadnjih dvadeset i nešto godina u Bosni. A za svo to vrijeme nije se postiglo ništa, a Bosna je i dalje okupirana zemlja.

Zato se mora prebaciti fokus sa masa iskompleksiranih idiota i alt-desničara i posvetiti se stvaranju načitanih, jakih i disciplinovanih ljudi. Kao nacionalsocijalisti, moramo stvarati kvalitet i držati se ideje a ne beskorisne masovnosti. Ovaj ideal treba primijeniti na ljude u našem pokretu. Oni koji bi sebe nazivali nacionalsocijalistima moraju se pridržavati određenih pravila i standarda.

Mi stvaramo organizaciju koja će u potpunosti prihvatiti i implementirati nacionalsocijalistički svjetonazor. Naši članovi mogu obavljati svoje dužnosti kao aktivisti ili ratnici kada to bude bilo potrebno. Ako niste u skladu sa našim standardima, onda radite na poboljšanju sebe; u fizičkoj i psihičkoj kondiciji ili izučavanju našeg svjetonazora.

Ono što moramo učiniti, je ponovo uspostaviti viteški poredak. Svi moramo težiti ka tome da postanemo fanatični sljedbenici tog poredka. Ako se podignemo na najviši nivo, zadovoljit ćemo postavljene standarde i nastaviti borbu, sav sjaj naše prošlosti će ponovo oživjeti kroz nas. Nakon što se poboljšamo kao pojedinci i postanemo novi ljudi, onda moramo formirati snažne aktivističke grupe. Kao pojedinci, nećemo uspjeti puno postići, pa je potrebno da kroz sopstveni primjer požrtvovanosti i borbenosti privlačimo nove članove i aktiviste.

Primarni cilj je izgradnja efikasne i organizovane sile koja će se suprostaviti cionističkoj okupacionoj mašineriji u Bosni. To je najbolja šansa koju naši ljudi imaju za oslobođenje i preživljavanje. Ne možemo se oslanjati na beskorisne i nedisciplinovane mase – tu odgovornost i dužnost moramo preuzeti na sebe.

Pratite nas na društvenim mrežama.

Poziv u legalnu i radikalnu borbu

Sve sjajne kreacije započinju sa nečim malim i nezapaženim. Mi smo zadovoljni sa našim počecima. Skupljamo snagu i stvaramo idealiste izvan populističkih i retrogradnih masa. Kada ćemo pobijediti i ovladati sopstvenom sudbinom? Kada budemo u potpunosti ovladali našom idejom i sviješću naših ljudi.

Više ne možemo sebi priuštiti da razmišljamo kratkoročno i da gubimo vrijeme povlačeći se sa slabićima i hedonistima po ćoškovima ulica. Dugujemo mnogo našim precima i moramo ispuniti sve zadate ciljeve za bolju i sigurniju budućnost. Naši preci su se mnogo trudili i borili da bi sačuvali naše sveto tlo, i suočavali se s raznim izazovima i neprijateljima. Moramo vjerovati da je njihovo žrtvovanje izgradilo vrijedno i sveto nasljeđe, koje mi danas trebamo sačuvati i što je najvažnije izgraditi jake temelje za naše buduće potomstvo. I mi moramo započeti tu borbu. Ne možemo dozvoliti da nas zadrži neaktivnost mase, i lijenost populista koji samo obećavaju i ničemu ne doprinose.

Čemu služi naša borba? To nije puko preživljavanje. To je kretanje naprijed! Moramo povratiti svaki pedalj izgubljene teritorije i prizemljiti naše unutrašnje i vanjske neprijatelje. Prvo treba probuditi onaj primordijalni duh u našem narodu, a zatim postupiti po zadanom programu i ciljevima našeg pokreta. Ove ekstazije spojene su s voljom za evolucijom; evolucija naroda, rase, krvi i zemlje. Da, to znači eugenika. Da, mislimo na nacionalsocijalizam i rasni idealizam. Naša snaga je u našoj slavnoj prošlosti. Tu takođe leži i naša budućnost. Ukratko, pogledajte naše velike banove, kraljeve i vojvode. Oni su sada u nama, i u konačnici pobjeda će biti naša!

Uključite se u borbu. Tako odajete počast svojim slavnim precima.

Pratite nas na društvenim mrežama.

Nacionalsocijalizam – prirodna ideologija bijelih naroda

To je svjetonazor utemeljen u prirodnom poretku kojim su bijeli Evropljani živjeli hiljadama godina, mnogo prije nego što su zamišljene ideologije kao što su nacionalizam i socijalizam, i mnogo prije kršćanizacije Evrope. Osim što predstavlja prirodni poredak, nacionalsocijalizam je takođe progresivan i revolucionaran. Mi napredujemo kroz kreativni genij obdareni našim ljudima po prirodi. Naravno, voljeli bismo da vidimo ostatak svijeta i njegove narode kako se razvijaju u tom poretku, ali ako iz nekog razloga ne mogu, onda ne smiju biti prepreka na putu našeg napretka. Svako treba da brine za svoje ljude i zemlju. Mi u Evropi moramo preživjeti i živjeti slobodno i nezavisno. Uobičajena zabluda o nacional-socijalizmu je da je to jednostavno kombinacija nacionalizma i socijalizma. U stvari, nacionalsocijalizam je sam po sebi potpuni svjetonazor, a time i nešto sasvim drugo od jednostavnog spajanja nacionalizma i socijalizma.

Za razliku od ovih ideologija, nacionalsocijalizam može “zadržati sve svoje” bez dopune religijskih dogmi ili drugih vanjskih filozofskih uticaja. Nacionalsocijalizam je sama po sebi potpuna ideologija, koja nudi viši smisao za naše svakodnevne živote i daje nam jasne i praktične političke smjernice. Kao nacionalsocijalisti smatramo teškim zločinom kršiti zakone koje je priroda postavila. Suprotstavljajući se tim zakonima, suprotstavljate se nacionalsocijalizmu. Priroda ne bi stvorila dva međuzavisna pola da je željela da se međusobno nadmeću, ili da izbjegnu međusobni kontakt. Kulturni marksizam, feminizam i homoseksualnost su u suprotnosti sa zakonima prirode. Štaviše, priroda ne bi proizvela različite rase s radikalno drugačijim izgledom i karakteristikama, da je htjela da se sve miješaju i postanu jedna jedina rasa. Marksizam i multikulturalizam su stoga u suprotnosti sa prirodom. Čovjek zavisi od socijalne interakcije da bi mogao da razvije bilo šta izvan onoga za šta je on sam sposoban. Ljudska bića su se stoga uvijek udruživala kao grupe kako bi zaštitili jedni druge i imali koristi od međusobnih razlika. Gledište koje je pretjerano egocentrično je stoga suprotno zakonima prirode. Materijalizam i kapitalizam su i polarne suprotnosti nacionalsocijalizma.

Da su naši preci bili individualisti koji su stalno kukali i borili se međusobno, čovječanstvo ne bi preživjelo. Naravno, postojale su različite grupe koje su se borile jedna protiv druge, ali tokom godina, grupe koje su biološki slične često su udruživale snage i postajale plemena; plemena su postala društva; a društva su postala nacije. U današnjem globalizovanom svijetu, naša posebna grupa je postala rasa koja se proteže preko nacionalnih granica -postali smo biološka jedinica. Primarni cilj nacionalsocijalizma je da ujedini našu rasu i da svaki njen pojedinac radi u korist njenog razvoja i napretka. U okviru prirodnih zakona, možemo naći smjernice koje čine religiju i filozofske okvire suvišnim. Na primjer, ubijanje drugih ljudi samo zbog toga što su sljedbenici druge religije je očigledno pogrešno, jer su ljudi bića prirode. Međutim, ubijanje u slučaju samoodbrane, kako bi se osigurao sopstveni opstanak je sasvim druga priča. Nemilosrdna eksploatacija prirode je očigledno pogrešna, dok korištenje prirodnih resursa za napredak sopstvenog naroda nije.

Naš prirodni moralni kompas nam često može pomoći da donesemo ispravne odluke, i u složenim stvarima, nacionalsocijalizam nam može pomoći da riješimo ove moralne dileme. Zakoni prirode žive unutar svakog od nas, u obliku instinkta, zdravog razuma i logičkog razmišljanja. Koncepti da ne krademo jedni od drugih i da se ne ubijaju komšije teško da su društveni konstrukti ili nešto što proizilazi iz religije, ali su jednostavno prirodni koncepti koje inteligentni, sofisticirani ljudi uče i stvaraju iz iskustva. Život u harmoniji sa sopstvenim ljudima je potpuno prirodan. Nacionalsocijalizam, koji ima svoje korijene u vječnim zakonima prirode, stoga ima svojstven, kristalno jasan koncept ispravnog i pogrešnog. Takođe ima višu svrhu – opstanak i ujedinjenje bijele rase, omogućavajući nam da živimo i razvijamo se u skladu sa prirodom, na dobrobit čitavog svijeta i cijelog čovječanstva. Sa ove tačke gledišta, naši životi imaju viši smisao, mi treba da budemo veza između prošlosti i budućnosti, ostvarenje vječnog života kroz očuvanje čistoće naše rase i krvi. Neosporna je činjenica da bez bijele rase, nevjerovatno napredna civilizacija koju je izgradila jednostavno se nikada ne bi pojavila. Nasuprot tome, može se desiti da npr. Afrikanci sa svojim prirodnim preferencijama ne smatraju našu vrstu civilizacije na bilo koji način superiornijom. Kao nacionalsocijalista, čovjek je potpuno slobodan da slijedi bilo koju religiju sve dok se ne kompromituju ove fundamentalne vrijednosti. Slobodni ste da vjerujete da je npr. Bog jedina sila koja stoji iza prirodnog poretka, takođe možete tvrditi da naučni koncept vječnog života kroz neprekidnu krvnu liniju ima religijske implikacije. Osvrnuvši se na filozofske aspekte nacionalsocijalizma, elaborirati ćemo njegove implikacije kao političku ideologiju i kako se ona razlikuje od nacionalizma i socijalizma.

Nacionalsocijalizam, zahvaljujući svojoj osnovi u prirodi i svojim zakonima, je beskompromisan kada je u pitanju stvaranje vlastitog naroda (kako je definisano iz biološke i rasne perspektive). Nacionalizam je mnogo komplikovaniji termin, u kojem koncept nacije ne mora nužno uključivati rasu. Temelji ideologije nisu definisani zakonima prirode, već nacionalnim granicama, jezikom i dominantnom kulturom. Zagovornici nacionalizma mogu čak reći da ljudi iz različitih etničkih grupa koji žive u istoj zemlji imaju više zajedničkog zbog jezika, nego pripadnici iste etničke grupe koji žive u različitim zemljama. Sa takvom perspektivom, npr. Afrikanac koji govori švedski ima više zajedničkog sa etničkim Šveđaninom, nego što bi Šveđanin imao zajedničko sa etničkim Norvežaninom.

Nacionalizam je uglavnom konzervativan. Konzervativna politika je često podijeljena, zbijajući društvene grupe jednu protiv druge. Ideja konzervativizma je da viša klasa treba da se brani od radničke klase, starijima je potrebna odbrana od mladih, a muškarcima je potrebna odbrana od žena. Socijalizam zapravo pokušava da uradi istu stvar, ali zato što je radikalan, za razliku od konzervativnog, on se uvijek suočava sa “slabijom” stranom. Nacionalsocijalizam je jedinstven po tome što nastoji da ujedini čitav narod, uvijek radeći u najboljem interesu ljudi a na štetu mondijalističke elite, sa svim svojim medijskim mogulima, lobistima i bankarima. Nacionalsocijalizam nema egalitarni element koji je inherentan socijalizmu, već umesto toga priznaje da su ljudi različiti, dok svaki segment ljudi vrijedi i radi za zajednički cilj. Neko ko je intelektualac, ali je fizički slab, nije superiorniji ni inferiorniji od nekoga sa suprotnim osobinama. Isto važi i za odnos između muškaraca i žena.

Nacionalsocijalizam se zasniva na meritokraciji i odgovornosti, uvijek nastojeći da se desi prava osoba pravoj osobi. Vaš životni stil, vaše osobine i odanost koju ste pokazali obezbjeđuju vam mjesto koje zaslužujete, u skladu s prirodnim redom. Nacionalizam jednostavno pretpostavlja da ste rođeni s istim atributima kao i vaši roditelji, dok socijalizam nastoji da svima pruži isti nivo uticaja i autoriteta. U prirodi, vučji čopor ne bi prihvatio ni sina alfa mužjaka kao svog vođu bez da ga prvo testira, niti bi svakom članu čopora dao isti nivo uticaja.

Konačno, bezvremenske vrijednosti nacionalsocijalizma uvijek se čuvaju od korupcije kao i od liberalizacije. Predstavnici raznih religija i ideologija, uključujući i nacionalizam, teže da transformiraju same temelje svog „vjerovanja“ kako bi pratili promjene koje se događaju u društvu ili u sferi politike. Temelji nacionalsocijalizma su u strogo prirodnom poretku, kao i u želji da se osigura opstanak i sloboda vlastitog naroda, u svemu tome postoji daleko manje prostora za kompromis nego možda u bilo kojoj drugoj ideologiji. Nacionalsocijalizam kao svjetonazor je stoga fundamentalno nepromjenjiv.

Pratite nas na društvenim mrežama.

Šta znači nacionalsocijalizam?

BPNP je nacionalistička i socijalistička organizacija. Iskreno se zalažemo za nacionalsocijalistički pogled na svijet.

Nacionalsocijalizam govori o onome što je najbolje za naš vlastiti narod kao kolektivni entitet. To ga izdvaja od marksističkog socijalizma, koji umjesto toga želi podijeliti narod i učiniti ga boljim samo za jednu društvenu skupinu na štetu druge. Nacionalsocijalizam govori o dugoročnim rješenjima i odgovornosti za buduće generacije. To ga razlikuje od liberalizma, koji bi radije svima omogućio da žive za dan, bez obzira na bilo koga drugog osim na sebe. Nacionalsocijalizam vodi prema razmišljanju u budučnost i novom stalnom razmišljanju, pri čemu bismo trebali progresivno podići našu naciju na nove nivoe. To ga razdvaja od konzervativizma, koji se umjesto toga uvijek drži onog jučerašnjeg izgubljenog, koji se neprestano mijenja i ide sve dalje od onoga što je dan prije značio.

Nacionalsocijalizam je prirodni svjetonazor koji prepoznaje da je i čovjek životinja i dio prirode i zbog toga mora živjeti u skladu s prirodom i slijediti te zakone. Kao starija životinja, čovjek ima posebnu odgovornost da ne uzrokuje nepotrebne patnje drugim životinjama i da održava ravnotežu u prirodi. Nacionalsocijalizam je, u stvari, jedina istinska zelena ideologija, ona za razliku od drugih ekološki orijentiranih ideologija prepoznaje važnost očuvanja biološke raznolikosti – čak i među ljudima.

Najvažnija riječ nacionalsocijalizma je narodna zajednica. Zajedništvo između svih grupa našeg naroda koje je zasnovano na našim genetskim i povijesnim sličnostima, a to znači brigu i ljubav prema bližnjemu. Zajednica je prepoznavanje razlika ljudi i njihovo poštovanje razumijevanjem kako se mi zapravo međusobno dopunjujemo. Intelektualni i ručni radnici podjednako su ovisni kao i žene i muškarci.

Prema nacionalsocijalizmu je glavno pitanje šta je najbolje za narod u cjelini i da preobrazi državu, vladu i pojedince. Svi koji čine naciju trebaju krenuti u jednom smjeru – naprijed!

Pratite nas na društvenim mrežama.

Vlada Velike Britanije: BPNP najveća prijetnja za “stabilnost i mir”

“However, there is a least one secular organisation that can be classified as far right. The Bosnian Movement of National Pride, BPNP, is a far-right Bosniak organisation based on ethnicity rather than religion. It is antisemitic, anti-communist and aims to prevent the secession of Serb and Croat populations (Ristic et al., 2017).”

Ovako počinje izvještaj koji je naručila Vlada Velike Britanije od strane K4D koji istražuje “desni-ekstremizam na zapadnom Balkanu”. Izvještaj je postavljen na web-stranice Vlade Velike Britanije i urađen je u Srbiji, Bosni, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i Kosovu. Interesantno je da izvještaja o Hrvatskoj nema nikako.

Pored BPNP-a koji je na vrhu ispod rubrike o Bosni i Hercegovini, spominje se i Milorad Dodik i njegova retorika prema Bosni i genocidu, i srpski dobrovoljci koji putuju i ratuju u Ukrajini.

U izvještaju piše da je BPNP sekularna bošnjačka organizacija koja se temelji na etniji više nego na religiji, da je pokret anti-semitski, anti-komunistički i da je cilj zaustaviti srpsko i hrvatsko odcijepljenje.

Izvještaj UK Govermenta

Dom Lordova u Velikoj Britaniji je i ranije opisao BPNP kao potencijalnu prijetnju za “demokraciju”:

Dom lordova (engleski: House of Lords) je Gornji dom britanskog dvodomnog parlamenta. Dom lordova vuče korijene iz 11. vijeka, iz Witansa tijela tadašnjih anglo-saskih vladara, sastavljenog od savjetnika, dvorskih ministara i visokih crkvenih prelata. Iz tog instituta je tokom 13. i 14. vijeka izrastao parlament.

Pratite nas na društvenim mrežama.

Posvećenost

Koliko si TI posvećen našoj ideji? Koliko si motiviran? Dobro sada razmisli. Misliš li svim srcem da je naša ideja potrebna za budućnost i opstanak Bošnjaka općenito, da je to stvarno nešto što je nama potrebno i da će biti prihvaćeno kada svi shvate temelj naše ideologije?

Ako ste na posljednju rečenicu odgovorili da, onda ste barem u pola predani ideji, ali se možete lahko povući ako imate i najmanju sumnju da ćemo uspjeti.

Kakve su naše šanse da uspješno razvijamo našu ideologiju? Sumnjate li i osjećate li da su šanse male? Je li ovo neostvariv projekt u koji ulažemo svoje vrijeme? Hoćemo li ubuduće privuči ljude sebi?

Ako imate negativan odgovor na bilo koje od gore navedenih pitanja, možda bi se trebali baviti nečim drugim osim da budete ”hobi-nacionalist”. Ako, s druge strane, na oba pitanja odgovorite da, ne lažući sami sebi, onda možete postati snaga ovog pokreta. Ponavljam ”možete postati” snaga pokreta. To ne znači da ste zasigurno snaga pokreta. Naša ideja ne ovisi o tome koliko ”žestokih” komentara i statusa objavite na raznim portalima ili socijalnim mrežama. Definitivno ne ovisi o tome šta bi vi radili neprijateljima, ideološkim neistomišljenicima ili političarima – to ništa ne doprinosi našem pokretu ili ideji. Doprinjet će te ideji  tek tada kad počnete zaista živjeti po prirodnim zakonima naše ideologije (Pročitajte priručnik: Živjeti kao nacionalsocijalist).

Naravno, ne postaje se motivisan ili posvećen ideji ukoliko se shvati važnost gore navedenih pitanja u cijelini. Mnogi, koji se danas nazivaju nacionalistima ili nacional-socijalistima, povlače se kada budu verbalno napadnuti riječima ”ksenofobični, homofobični, rasisti, fašisti ili nacisti’’. Imati bilo kakvu fobiju znači biti bolesno strašljiv. Mi nismo bolesni uopšte, samo pokazujemo svoje pravo da ne razmišljamo poput programiranih korisnih idiota. Ako iko pati od kompleksa i fobija onda su to naši protivnici koji se plaše svog identiteta i pripadnosti određenom narodu i naciji. Traumatizovani tim strahom konstantno misle i inputiraju drugima da je nacionalizam zarazan i štetan. Riječi kao fašista ili nacista i sve ostale riječi koje naši protivnici priljepljuju nama ne smiju nas pogađati uopšte (pročitajte naše članke vezano za sve to: ”Zločesti nacisti” i ”Intervju sa vođom BPNP’’).  Naravno da se nećemo pred svim tim etiketiranjima savijati ili povlačiti. Najmanje popuštanje ili  povlačenje  daje prednost  i  vjetar u leđa svakom neprijatelju.

Predanost i motivacija su važni elementi u borbi za oslobađanje našeg naroda. Konkretno, naša ilirska grana slavenskog govornog područja je pod napadom plutokrata koji traže svjetsku dominaciju i jednu svjetsku državu. Opet dolazi pitanje koliko smo uopšte motivisani? Možemo li zamisliti da se odreknemo materijalnih stvari? Možemo li zamisliti život bez  ’’šopinga’’ i ovisnosti o skupim brendiranim stvarima. Moj novi iPhone, moj nabrijani automobil, moj stan u elitnom naselju od stotinu kvadrata, možete li zamisliti život u mnogo jednostavnijem obliku ako bi naša stvar imala korist od toga? Odgovorite iskreno sami sebi. Lakše je sjediti iza ekrana i biti hrabar na Instagramu i Fejsbuku, ali šta ako stvari izmaknu kontroli  u stvarnosti, van zamračene sobe i kuće? Da li bi tad razmišljali o lakšem načinu življenja? Ovo posljednje će te morati kako god ako se ništa ne desi drastično na svjetskoj političkoj sceni. Mondijalistička elita nas okreće jedne protiv drugih, slažu nas na svoje monetarističke kamare, zato radimo sve više za manje, ili za kredite i nabijene kamate. Na kraju nećemo udisati ni zrak bez da ga prethodno ne platimo ili ne uzmemo na otplaćivanje, zato je veoma važno boriti se da ne postanemo robovi golabističke i korporativne elite. Moramo se boriti beskompromisno i fanatično za naše pravo na dostojan život, takva borba zahtjeva više djela nego ispisanih statusa i zapaljivih komentara na društvenim mrežama.

Naša borba za opstanak je počela davno, ali tek sada, u posljednih nekoliko decenija, globalni otpor je porastao u cijelome svijetu i poprimio je jako velike oblike. Elite okupljene u svojim korporativnim katakombama već postaju zabrinute i njihova nadanja za apsolutnom dominacijom su poljuljana, zato pribjegavaju svim mogućim nedemokratskim sredstvima da uguše otpor probuđenih masa . Ovdje će posvećenost u našem slučaju igrati sve važniju ulogu. Posvećenost i upornost da se borimo za svoju slobodu i istinu koja će na kraju prevladati, jer istina uvijek prevladava. Možda nećemo mi doživjeti pobjedu, ali naše nove generacije zasigurno hoće ako još jače pruže otpor i ojačaju svoju svijest, ako mi kao prethodnici pokažemo zavidnu upornost i zalaganje za nacionalsocijalističku borbu. Ne zagovaramo to da svi moraju živjeti potpuno asketski, ne nikako! Pitanje je sljedeće: jeste li u stanju izdati svoju djecu, unučad i buduće potomstvo jer ste odabrali lagodan i hedonistički način života? Ili zadržati svoje skupe brendirane stvari, a kukavički se ne zalagati za svoja uvjerenja, iako znate za bolje? Ili možda niste baš toliko uvjereni  i hrabri kada zagusti?

Odabrati malo jednostavniji život od egocentričnog  građanstva, kosmoplitizma i multikulturalizma, u skladu sa prirodom i druženje sa prizemnim i skromnim ljudima pruža mnogo više nego što materijalistički život može ponuditi preko nabijenih šoping centara i TV reklama. Mnogi ljudi koji shvataju našu stvar žive upravo na taj način. Mnogi su se umorili od nezaustavljivog ”točka za hrčka” i nametnutog stresa, zato su odlučili da se oslobode od svega toga. Danas žive jednostavniji i zdraviji život, imaju više vremena za porodicu i borbu, što daje apsolutni duševni mir.

Mi smo jednostavno silom programirani da postanemo ovisni o toj vještačkoj udobnosti i da uvijek imamo taj psihički teret i manijakalnu potrebu za gomilanjem bezpotrebnih skupih stvari. Kroz slatkorječivost i šarenilo reklama  naši neprijatelji nam nude život robota-potrošača koji će da žive samo da kupuju i gomilaju, i koji će u svemu da vide samo cijenu ali ne i pravu vrijednost. Imati što više nagomilanih brendiranih stvari je jedina preokupacija mase robota-potrošača koji svojim neprirodnim načinom življenja i razmišljanja podgrijavaju kotao korporativizma. Zašto se onda boriti i odupirati možda se neko to često pita? Odgovor je da ”ovo dobro” neće dugo trajati. Kada svi roboti-potrošači budu u potpunosti dehumanizirani i svedeni na puko potrošačko divljaštvo, onda će se uvesti  finalizirajuća prisila, prisila na konzumaciju pesticidne GMO hrane prskane najgorim otrovima , prisila na transhumani način života, prisila da se globalni cionistički genocid shvati kao ’’pročišćenje’’ od monolitnog i zastarjelog tradicionalnog načina života. Otpor i borba će tada biti jedino moguće rješenje čemu jedna normalno razumna osoba može da se posveti. Ali zašto čekati da to ode sve tako daleko, do tih granica? Naš teret će biti sve veći i teži ako neprijateljima dopustimo da bez našeg otpora i reakcije sprovedu ove gnusne planove, zato se pridružite borbi za opstanak prvenstveno naše bijele rase, naše bošnjačke zajednice, države, tradicije, kulture i jezika – onoj pravoj narodnoj zajednici bez neprirodne klasne borbe koju je zasijao šizofreni marksizam, pseudoznanstvena i sintetička ideologija. Naša ideologija, nacionalsocijalizam, je biološki i fundamentalni svjetonazor. Naša ideologija ne sadrži sintetičke kvazi-naučne ideje. Naša ideologija je vječna, kao i svi prirodni zakoni.

Da li ćeš nam se pridružiti ili ćeš ostati po strani i mirno gledati?

www.bosanskinacionalisti.org

Pratite nas na društvenim mrežama.

Maja Savić-Bojanić naziva BPNP neonacističkim i upoređuje pokret sa islamistima

Maja Savić-Bojanić koja se bori za ljudska prava Jevreja i koja je nagrađena od Židova (Awards and Grants: 2018 European Association for Jewish Studies), govori za Nove Medije BHRT-a kako je BPNP fašistički jer traži prava za Bošnjake. Još jedan liberal koju financira Velika Britanija. Pogledajte prilog:

Pratite nas na društvenim mrežama.