BPNP znači naš zadatak da oblikujemo novu generaciju snažnih i svjesnih Bošnjaka, kao i našu ambiciju za stvaranjem snažne i osporavane ideologije, kulture, zajednice i organizacije.

Naš identitet · Naši stavovi · Naš program · Naši simboli · Naša organizacija

Bosanski Pokret Nacionalnog Ponosa je organizacija koji se bavi relevantnim pitanjima. Pokret nije dio demokratskog parlamenta gdje razgovaraju o pitanjima koja su skroz nevažna u ovo doba. BPNP nije pokret koji se može svrstati u buržoazijsko „ekstremno desno“ ili „lijevo“. Pokret je naš biološki pogled na svijet i bori se za Bošnjake bez obzira na religijsku i podrasnu pripadnost. Nema te političke ili teoretske kontrukcije koja može biti važnija od naroda, i da bi se riješila ona mala pitanja, moraju se prvo velika i hitna pitanja riješiti. Da povratimo Bosnu Bošnjacima je naš primarni cilj i to je zadatak u koji svu snagu dajemo. Politička mjesta trebaju da imaju oni koji su eksperti za taj dio, a ne kao danas oni sa visokim platama koji „profesionalno smatraju“ stvari i bore se za svoja prava i svoj džep, kao najveći prioritet.Nacionalistički info sajt

Štivo za nacionaliste

Kontakt: bpnp@protonmail.com