Podržite nas

BPNP je potpuno je neprofitna organizacija koja ne prima doprinose od države ili općine. Umjesto toga, mi smo u potpunosti ovisni o vašoj i našim članovima kako bismo mogli voditi našu djelatnost. Bez obzira da li ste član ili ne, možete nas financijski podržati uz pomoć bitcoina (uskoro) ili gotovine, materijalno i širenjem naše propagande

Postoji više načina kako bi pomogao BPNP-u. Zapravo, vaša granica je vaša mašta. Evo savjeta o tome kako možete pomoći:

Širi naš materijal
Sav aktivizam za pokret je idealistički i nekomercijalan. Temelj našeg pokreta je aktivizam naših članova. Ti ne moraš biti član da bi širio naš materijal. Ako želiš da pomogneš, imaš dva načina da dobiješ naš materijal.

Štampani materijal
Naši članovi u ogranicima imaju dosta letaka i naljepnica za preraspodjelu. Ako ste ozbiljni, možete dobiti paket letaka s različitim vrstama poruka. Izmišljati letke i naljepnice u ime našeg pokreta je striktno zabranjeno i vodi do prijave.

Ispisni materijal
Možete koristiti naše plakate i letke za ispis. Tu imamo razne plakate i letke sa različitim temama koje lako možete ispisati i distribuirati na vlastitu ruku. Molimo vas da nas obavijestite kada ste uradili akciju. Ako obavijestite o količini i lokaciji, onda možemo napisati izvještaj o tome na web stranici Bosanskog pokreta nacionalnog ponosa.