Članstvo

Obična pitanja vezana za članstvo

Koliko godina morate imati da biste se mogli pridružiti BPNP-u?
Da biste postali aktivist u BPNP-u, morate imati napunjenih 16 godina. Za članstvo ne postoji postavljena dobna granica – tako da se čak i oni mlađi od 16 godina mogu pridružiti kao članovi – ali uvijek postoji individualna procjena svake osobe koja se prijavi u organizaciju bez obzira na dob kako bi se između ostalog utvrdila i vaša zrelost.

Koliko košta biti član BPNP-a?
Članarina se plaća mjesečno i malo varira ovisno o vašoj životnoj situaciji. Na primjer, ako ste student, nezaposleni ili penzioner, imate nižu naknadu od onih koji imaju puno radno vrijeme. Naknada je prilagođena tako da si to bez problema možete priuštiti, čak i ako platite najvišu naknadu ona nije skuplja od kartice za teretanu ili onoga što većina ljudi potroši na noćni izlazak.

Koje su razlike između različitih oblika članstva?

Aktivist i clan podrske – vise o tome kliknite ovdje (uskoro)

Postoje li pravila za članove?
Postoje neke mjere predostrožnosti koje možete pronaći na slijedećem linku (Osnovna pravila)

Morate li biti dobro spremni da biste se pridružili BPNP-u?
Od svih članova zahtjevamo da redovno vježbaju u skladu sa svojim individualnim fizičkim sposobnostima. U organizaciji također organiziramo nekoliko različitih oblika fizičkog treninga. Za članove, međutim, već ne postoje fizički zahtjevi prilikom pridruživanja, za aktiviste nam je potrebna normalna osnovna spremnost.

Da li se mora biti javan kao član BPNP?
Većina naših aktivista je javna, ali kao član za to nema pravila. Imamo članova koji nisu javni. Ipak sve slike i objave na sajtu su skrivene zbog sigurnosti.

Jesu li liste članova na bilo koji način javne?
Ne, čuvaju se potpuno šifrirani i pristupaju im samo odgovorna osoba za geografsko područje u kojem živite.

Koliko članova ima BPNP?
To je pitanje koje nikada ne dajemo u javnost jer su to podaci koje ne želimo otkriti našim neprijateljima jer bi to pojednostavilo njihovo sistematično praćenje naših članova.

Postoje li neke poruke od organizacije do članova i jesu li označene na neki poseban način ili su neupadljive?
Nema redovnih slanja, ali se relevantne informacije umjesto toga saopštavaju usmeno ili putem šifriranih poruka. Ako se bilo koja pošta ikada šalje poštom, potpuno je diskretna i bez pošiljatelja.

Kupujemo li sami propagandu za distribuciju ili se dobija besplatno kao član?
Za naše članove i aktiviste ovo se obično financira iz članarine, pa samim tim nije ništa što biste trebali sami kupovati.

Da li sam ja kao ukrajinac / njemac / albanac dobrodošao kao član?
Uvijek radimo individualnu procjenu svih pristiglih zahtjeva. Činjenica da ste van-bosanske nacionalnosti ne predstavlja prepreku za članstvo.

Da li ste dobrodošli kao član čak i ako se ne slažete sa svime za šta se zalažete?
Rijetko se svi slažu oko svega. Ako se slažete sa našim stavovima i također prihvaćate da se BPNP definira kao nacionalsocijalistička organizacija (bez nužnog da isto morate sami to biti), dobrodošli ste kao član.

Čini se da u organizaciji imate većinu muškaraca. Da li ću se kao žena osjećati sama?
Iako je tačno da imamo pretežni broj muškaraca, imamo i mali broj ženskih članova. Nadalje, mi smo organizacija koja se zalaže za zajednicu iu njoj je potpuno različito poštovanje spolova utisnuto nego što je prihvaćeno u ostatku društva. Nećete se osjećati sami ili van organizacije kao žena. Isto važi i za vas koji ste stariji.

Možete li se pridružiti ako ste prije imali neuredan život ili drugu političku pozadinu?
Većini ljudi spremni smo dati drugu šansu u životu. Za nas je važno ne tko ste bili u životu prije, već od dana kada se pridružite nama, ponašate se pristojno, i u skladu s pravilima i unutrašnjom kulturom BPNP-a. Međutim, postoje izuzeci i takve stvari nikada ne možemo oprostiti kao što su pedofilija i drugo ozbiljno seksualno zlostavljanje.

Ja sam musliman/ kršćanin, jesam li dobrodošao u organizaciju?
BPNP se odnosi na slobodu religije, kako među našim članovima danas, tako i kada je u pitanju naša vizija kako Bosnom treba upravljati nakon našeg preuzimanja vlasti. Naravno, morate imati slične poglede kao i organizacija na ideološkom nivou i zato ideologija ima prednost nad vašim vjerskim uvjerenjima ako bi se one sukobile.

Da li ćete biti progonjeni i zlostavljani ako napustite organizaciju?
Ne, definitivno ne. Članstvo u BPNP-U je dobrovoljno i samim tim je dobrovoljno i napuštanje organizacije. Međutim, želimo da napustite organizaciju pravilno, komunikacijom o tome i potpunom povjerljivosti kada nas napustite.

Kontakt: bpnp@protonmail.com