Svenska

Bosniska Rörelsen av Nationell Stolthet

1. BPNP förespråkar inrättandet av en bosnisk nationell sekulär stat i enlighet med europeisk praxis där varje nation har rätt till sin egen stat. Denna rättighet är trots allt bekräftad genom Bosniens och Bosniakernas historia som är över 1000 år gammal. Bosnien och Bosniakerna är en enhet som är kopplad till vårt blod och våra förfäders ära. Bosnien är framförallt en Bosniakisk stat men tillhör också alla lojala medbrogare.

2. Varje medborgare som tillhör det europeska genetiska och kulturella arvet, oavsett personens religiösa tillhörighet, är medlem av den bosniska nationen. Vi förkastar fullständigt bandet mellan Bosniaker och en religiös identitet som har visat sig vara skadlig för vår nationella utveckling och värdighet.

3. Den Bosniska symbolen är vapenskölden med sex gyllene liljor från vår kung Tvrtko I Kotromanic. Det är också en symbol för bosnisk motstånd mot serbisk kommunistisk aggression i kriget för självständigheten (1992.-1995.) Varje försök till förnedring eller nedbrytning av vår heliga symbol är en direkt attack på Bosniens nationella integritet och på vår nationella stolthet.

4. Rörelsen verkar för närvarande bara inom Bosniens nuvarande gränser, men kommer att i framtiden försöka korrigera den historiska orättvisa och återställa gränserna som fastställdes enligt Karlowitzfördraget 1699 och Berlinkongressen 1878.

5. Språket Bosniska, som är vårt nationella språk, borde och måste vara det enda officiella språket i Bosnien.

6. All egendom i Bosnien bör vara i händerna på Bosniakerna, det är det enda sättet att säkra etablering av en ekonomisk stark nation. Bosnien tillhör Bosniakerna i alla avseenden: ekonomisk och nationell. Arbetarklassen, som är grund för välståndet, måste ha ett värdigt liv och måste skyddas mot exploatering.

7. Namnet Bosnien ”och Hercegovina” är inte acceptabelt. Hercegovina har aldrig varit en separat stat eller varit på samma nivå som Bosnien. Hercegovina har alltid varit en del av Bosnien och vi, som nationalister, vägrar att följa politiken som vill förstöra Bosnien och Bosniakerna.

8. Vi står emot allianser och unioner vars syfte är att skapa och skydda den nya världsordningen (EU som kontinental union och NATO som en global armé). Bosnien måste vara en fri nation med en egen armé som alltid är beredd att försvara landets suveränitet. Motsättningen är globaliseringspolitiken som är skapad av sionistiska strukturer med bara ett syfte – skapandet av en världsregering som tillåter den ”grå eminensen” att styra världen.

9. Vi vägrar praxisen att fira den officiella statsdagen 25 december, för att den härstammar från politiken som vill dela Bosnien i tre kvasi-etniska grupper (Serber, Kroater och ”M”uslimer). Dagen för statsdagen som vi främjar är 29 augusti – datumet för utfärdandet av det kungliga fribrevet av den bosniske Kulin Ban, det är också statens äldsta dokument och är det äldsta skriftliga dokumentet bland sydslavisk talande länderna.

10. Ideologier som inte är välkomna i Bosnien är: Sionism, kommunism, kapitalism och islamism. Vart och ett av dessa ideologier kräver en egen statlig organisation som är oacceptabel ur en nationell synvinkel och skadar Bosniakernas välstånd. Den enda ideologin som behövs för att rädda Bosnien är frisk bosnisk nationalism för att den säkerställer ett nationellt välstånd och social rättvisa.

11. Grunden för en hälsosam nation är familjen, och just på grund av detta faktum är vår kamp delvis inriktad på att förgöra alla aspekter av ett samhälle som genom sina omoraliska handlingar slår ner på kärnfamiljen. I denna grupp finns medier och olika grupper som erbjuder promiskuöst beteende i sitt program inklusive olika sexuella perversioner, smuts på TV, pedofili och homosexualitet. Den bosniska mannen och kvinnan måste bli en moralisk renhet, och därför är borttagandet av de infekterade elementen från vårt samhälle en av de främsta uppgifterna. Att bryta familjeband är inte önskvärt, men inte förbjudet, för att nationens lycka i ett normalt samhälle bygger på individens lycka.

Pratite nas na društvenim mrežama.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *